Jäsenet

Abo Wind Oy

Suunnittelemme ja rakennamme maatuulivoimaa Suomessa. Takanamme on yli 25 vuotta kansainvälistä kokemusta ja vuosikymmen uraauurtavaa työtä Suomessa. Teemme työmme kansainvälisellä ammattitaidolla ja paikallisella ymmärryksellä, luontoa ja ihmisiä kunnioittaen.

www.abo-wind.fi

Energiequelle Oy

Energiequelle group is perfectly familiar with the entire range of services surrounding onshore wind. We implement renewable energy projects from scratch to turnkey handover and also take care of grid connection. As operational managers we guarantee maximum availability and perfect commercial management of wind energy plants.

www.energiequelle.de

Epv Energia Oy

EPV Energy Ltd is a Finnish energy company that generates and procures approximately 5% of all the electricity consumed in Finland. The company generates and acquires electricity and heat for its shareholders, i.e. Finnish energy companies. EPV Energy has 70 years of experience in responsible energy generation. We focus on emission-free and reliable energy generation with determination and purpose. At EPV Energy, we have greatly improved our range of energy generation, resulting in significant reductions in carbon dioxide emissions. We aim to achieve carbon-neutral electricity generation by 2030. In 2021, the share of emission-free sources in EPV Energy’s electricity generation was 84.2%. EPV Energy has 70 years’ experience of responsible energy generation. EPV Energy’s turnover in 2021 was MEUR 440 and we employed 118 people.

EPV Energy is one of the largest producers of wind power in Finland, having started our wind power programme as early as 2006. Right now, EPV Energy’s sixth wind farm is well on its way to completion in Närpes, Finland. Wind power is an important form of energy production for the company. In 2021, approximately 23% of EPV’s energy generation was already coming from wind power.

www.epv.fi

Exilion Tuuli Ky

Exilion Tuuli Ky sijoittaa vastuullisesti tuulivoimaan ja muuhun uusiutuvaan energiaan.
Vuonna 2019 perustetun Exilion Tuuli Ky:n omistavat suomalaiset instituutiot Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Valtion Eläkerahasto.
Exilionin omistuksessa on tällä hetkellä kolmetoista toimivaa tuulipuistoa, yhteensä 380 MW:a sekä 475 MW:a kehityshankkeita.

www.exilion.fi

Fortum Power And Heat Oy

Olemme yksi Euroopan puhtaimmista energiantuottajista ja toimintaamme ohjaavat kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Viemme eteenpäin ripeästi kehittyvää tuulivoimaportfoliotamme Pohjoismaissa noin 60 hengen huippuammattilaistiimin voimin. Toimintamme kattaa hankkeiden elinkaaren maanvuokrasopimuksista luvitukseen ja rakentamisesta operointiin. Hoidamme sähkönmyynnin ja alueiden ennallistamisen. Puhtaan sähkön avulla autamme teollisuusasiakkaitamme vähentämään toimintansa hiilidioksidipäästöjä.

www.fortum.com

Haminan Energia Oy

Uusiutuvan energian ja energiakaasujen edelläkävijä.

www.haminanenergia.fi

Infinergies Finland Oy

Infinergies Finland Oy suunnittelee hankkeet aina rakennusvalmiustasolle saakka. Tässä työssä hyödynnämme oman kokemuksemme ohella hankekohtaisesti myös sopivia yhteistyökumppaneita, paikallisia suunnittelutoimistoja ja yrityksiä. Yksilöllisen projektikohtaisen suunnittelun ansiosta voimme, yhteistyössä kuntien, maanomistajien ja viranomaisten kanssa, tarjota käytettävissä oleville tonteille ja maapalstoille parhaat mahdolliset ratkaisut tuulivoiman hyödyntämiseksi.

www.infinergies.com

Kotkan Energia Oy

Energian tuotanto.

http://www.kotkanenergia.fi/

Loiste Energia Oy

Loiste on suomalainen energiayhtiö yli sadan vuoden kokemuksella. Loisteen omistavat Kajaanin kaupunki (50,1%), Sotkamon kaupunki (16%) sekä Kanerva Energia Oy.

Loisteen sähköverkkoliiketoiminta: Kajave Oy toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa kaikki Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan ja Vaalan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteensä Kajavella on sähköverkkoa noin 13 500 kilometriä ja se toimittaa sähköä noin 58 600 sähkönkäyttöpaikkaan.

Loisteen kaukolämpö - ja tuotantoliiketoiminta: Loiste Lämpö Oy tytäryhtiö Otanmäen Lämpö Oy:n kanssa tuottaa kaukolämpöpalvelut Kajaanin kaupungin taajama-alueille. Sillä on noin 1 700 asiakasta ja sen kaukolämpöverkoston kokonaispituus on 130 kilometriä. Loiste Energia Oy on omistaa Pyhännänkosken vesivoimalaitoksen Ristijärven kunnassa ja Kivivaara-Peuravaara tuulipuistossa yhdessä Taalerin kanssa. Lisäksi se operoi Kajaaninjoen vesivoimalaitoksia ja Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitosta sekä omistaa osuuden Kemijoki Oy:tä omistavasta Lapin Sähkövoima Oy:stä.

www.loiste.fi

Lumituuli Oy

Energiantuotanto, tuulisähkö. Asiakasomisteinen yhtiö.

www.lumituuli.fi

Metsähallitus Kiinteistökehitys

Metsähallituksen tehtävänä on Metsähallituksen hallinnassa olevien alueiden varaaminen ja jalostaminen tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys ja alueiden vuokraus kilpailutukseen perustuen. Tavoitteena on mahdollistaa valtion alueiden tehokas käyttö tuulivoimassa, kuitenkin muut maankäyttötarpeet ja ympäristöarvot huomioon ottaen.

www.metsa.fi

Neoen Renewables Finland Oy

Founded in 2008, Neoen is one of the world?s leading independent producers of renewable energy. Neoen has assets in more than 15 countries, and it operates Europe?s most powerful solar PV farm and the world?s largest lithium-ion power reserve in Hornsdale, Australia.

As a major actor in the fight against climate change and in energy transition, Neoen?s mission is to produce competitive electricity locally, sustainably and at large scale.

In Finland Neoen, has signed a contract to provide Google with green electricity. Google is going to buy all the electricity produced by the 81 MW Hedet wind farm in Finland, owned by Neoen (80%) and Prokon Finland (20%). Hedet will be Neoen?s first project in Finland, with more to follow.

https://www.neoen.com/en

Oulun Seudun Sähkö

Oulun Seudun Sähkö on kahdeksan kunnan alueella toimiva osuuskuntamuotoinen energiayritys, jonka liiketoiminta-alueita ovat sähköntuotanto, sähkönsiirto, kaukolämpö ja valokuitu.

http://www.oulunseudunsahko.fi/

OX2 AB

OX2 kehittää, rakentaa, myy ja hallinnoi maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Laajamittaisen, maalla tuotettavan tuulivoiman rakentajana vuonna 2004 perustettu OX2 on noussut johtavaan asemaan Euroopassa. Vuosina 2014–2020 OX2 toteutti Eurooppaan enemmän maatuulivoimaa kuin mikään muu toimija. Pääkonttorimme sijaitsee Tukholmassa ja Suomen toimistot Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. OX2 on listattu Nasdaq Stockholm -pörssilistalle.

https://www.ox2.com/fi

Pitkälänvuoren Tuulipuisto Oy Ab

The company is planning wind power turbine projects. It is owned by Finish and German shareholders with vast experience in wind power project development.

Pohjan Voima Oy

Pohjan Voima Oy rakentaa edullista ja luotettavaa energiaa paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen. Toimintamme painopiste on uusien tuulivoima- ja aurinkosähköhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

www.pohjanvoima.fi

www.pohjanvoima.fi

Prokon Wind Energy Finland Oy

PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää omia tuulivoimapuistojaan. Vuonna 2011 perustettu yritys on osa saksalaista, vuodesta 1995 tuulivoima-alalla toiminutta yritysryhmää PROKON Regenerative Energien eG.

www.prokonfinland.fi

Puhuri Oy

Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ja muilla tuotantomuodoilla

www.puhuri.fi

Raahen Tuulienergia Oy

Tuulisähkön tuotantoa Raahessa.

Restuuli Oy

Sähkön tuotanto tuulivoimalla Salon Märynummella, 5 MW Gamesa G128

S-Voima Oy

S-Voima Oy on S-ryhmän sähkönhankintayhtiö, jonka tytäryhtiö Gigawatti Oy tuottaa sähköä tuulesta omistajalleen sekä kehittää uusia tuulivoimahankkeita.

www.s-kanava.fi