Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tiedotteet 15.3.2023

Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Selvitysmiehen raportti avaa mahdollisuuden rakentaa tuulivoimaa myös Itä-Suomeen 

Työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön ja ympäristöministeriön kutsuman selvitysmiehen kenraaliluutnantti evp. Arto Rädyn selvitys esittelee keinoja tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamiseksi Itä-Suomessa. Selvitysmiehen esittämät toimenpiteet on pantava nopeasti täytäntöön. Samalla pitää jatkaa lisätoimien kartoittamista, jotta itäisen Suomen suurta investointipotentiaalia ei menetetä.   Tuulivoimalat vaikuttavat tutkien toimintaan. Nykyisellään tuulivoima onkin sijoittunut korostuneesti Suomen länsiosiin, jonne on ollut helpompi […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 6.3.2023

Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön selvitetään laajassa Luonnonvarakeskuksen sekä tuulivoima-alan yhteishankkeessa

Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön ei tunneta vielä laajasti, mutta nyt käynnistyneessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja tuulivoima-alan toimijoiden yhteishankkeessa vaikutuksia tullaan selvittämään niin sanottuihin direktiivilajeihin eli suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi metsästäjien näkemyksiä ja kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista metsästykseen. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja tuulivoima-alan toimijoiden viisivuotisessa tutkimushankkeessa Metsäeläinten esiintyminen ja elinympäristöjen käyttö tuulivoimaloiden lähialueilla (WINDLIFE) selvitetään tuulivoiman vaikutuksia […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 28.2.2023

Suomi kipusi vuonna 2022 Euroopan tuulivoimarakentamisen kolmoseksi

Suomeen rakennettiin vuonna 2022 ennätysmäärä tuulivoimaa. Uutta kapasiteettia valmistui 2,4 gigawattia (GW). Euroopan tuulivoimayhdistyksen WindEuropen tilastojen mukaan Suomi sijoittui vuoden 2022 aikana asennetussa tuulivoimakapasiteetissa Euroopan kolmanneksi, heti Saksan ja Ruotsin jälkeen.  Euroopan tuulivoimayhdistys WindEurope on julkaissut vuoden 2022 tuulivoimatilastot. Tilastojen mukaan Eurooppaan valmistui vuonna 2022 reilu 19 gigawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. 87 prosenttia (16,7 GW) tästä […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 18.1.2023

Vuonna 2022 eniten tuulivoimaloita valmistui Pohjanmaan maakuntiin

Pohjanmaan neljä maakuntaa olivat vilkkaimpia tuulivoimarakentamisen maakuntia vuonna 2022. Eniten tuulivoimaloita valmistui Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntiin, joihin tuulivoimarakentaminen toi yhteensä yli 1,8 miljardin euron investoinnit. Suomen suurin tuulivoimamaakunta on edelleen Pohjois-Pohjanmaa, jossa on yhteensä 41 prosenttia kaikesta maamme tuulivoimakapasiteetista. Pohjanmaa pysyy jatkossakin suurimpana tuulivoimatuotannon alueena Suomessa, sillä 76 prosenttia vuosina 2023 – 2025 rakennettavasta tuulivoimasta […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 16.1.2023

Poronhoito ja tuulivoima-ala tekevät uraauurtavaa yhteistyötä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi

Reilu kolmannes Suomen maa-alasta on poronhoitoaluetta. Poronhoito perustuu vapaaseen laidunnusoikeuteen ja laajoihin yhtenäisiin laidunalueisiin. Muut maankäyttömuodot ovat uhka poronhoidon tulevaisuudelle, sillä ne vähentävät ja pirstovat laidunalueita ja häiritsevät laidunrauhaa. Samaan aikaan tarve lisätä Suomen energiaomavaraisuutta ja hiilineutraalia sähköntuotantoa luovat kovan paineen sijoittaa tuulivoimaa koko Suomen alueelle, myös pohjoiseen poronhoitoalueelle. Poronhoito ja tuulivoima-ala ovat yhdessä tarttuneet […]

Lue artikkeli