Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tiedotteet 15.2.2024

Opas tuulipuistossa metsästäville: Viestinvaihto toimijoiden välillä on tärkeää – muista vähintään nämä 7 asiaa

Ilmatar on julkaissut Metsästys tuulipuistossa -oppaan yhteistyössä Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) kanssa. Työn toteutti konsulttiyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy. Tarve ohjeistukselle on tullut esille keskusteluissa tuulivoima-alan sekä riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, yksittäisten metsästäjien ja jahtiporukoiden sekä urakoitsijoiden välillä.   Metsästys tuulipuistossa -opas on laadittu tuulivoiman ja metsästyksen yhteensovittamiseksi tuulipuistojen alueilla. Ohjeistuksessa kuvataan tuulivoima-alueen kehitysvaihetta, rakennusvaihetta ja tuotannon […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 6.2.2024

Tuulivoima-alan lukuisat uramahdollisuudet tutuiksi OPO-päivillä

Tuulivoima on Suomessa suhteellisen uusi energiateollisuudenala, joka tarvitsee puhtaan huomisen tekijöitä monilta eri ammattialoilta. Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) on mukana 9.2.2024 Rovaniemellä OPO-päivien Energiakäytävällä tuomassa tietoa alan tarjoamista uramahdollisuuksista, koulutuksesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Energiamurros on tärkeässä roolissa, kun halutaan hillitä ilmastonmuutosta. Puhtaasti tuotettu sähkö ja lämpö ovat edellytykset kestävälle tulevaisuudelle. STY sekä muut alan toimijat kannustavat […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 1.2.2024

Yhteistyön rakentaminen tuulivoiman ja poronhoidon välille toi Akordille vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon

Vuoden 2023 Tuulivoimateko-palkinnon saa ympäristökiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistunut Akordi Oy. Akordi on toiminut välittäjänä tuulivoima-alan ja poronhoidon välillä vuodesta 2020 alkaen. Pitkäjänteisen työn tuloksena on syntynyt konflikteja ennakoiva yhteistyöfoorumi sekä parhaat käytännöt tuulivoimahankkeille poronhoitoalueella. Suomen Tuulivoimayhdistyksen myöntämä palkinto luovutettiin tänään Oulun Wind Finland seminaarissa. Aloite vuoropuheluun syntyi Paliskuntain yhdistyksen ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen sekä Akordin välisistä […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 30.1.2024

Tuulivoimatuotanto kasvoi 25 % vuonna 2023 – Kotimainen lisätuulivoima kasvattaa sähkön saatavuutta

Suomeen rakennetaan vauhdilla lisää tuulivoimaa, mikä lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja energiaturvallisuutta geopoliittisen tilanteen aiheutettua energiahuoltoon epävarmuutta. Kotimaisen tuulisähkön tuotanto kasvoi 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoima on kasvanut yhdeksi merkittävimmistä sähköntuotantomuodoistamme, mutta samaan aikaan olisi tärkeää pystyä rakentamaan tuulivoimaa tasaisesti eri puolille maata. Alueellisesti kattava rakentaminen paitsi tasaisi tuotannonvaihteluita, myös toisi paljon kaivattua elinvoimaa Itä-Suomeen. […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 29.1.2024

Suomen kaksinkertaistuva sähköntarve on katettavissa tuulivoimalla

Tuoreen hanketilaston mukaan Suomen tuulivoiman kasvu on vahvalla pohjalla: maalle ja merelle on suunnitteilla jälleen ennätysmäärä, lähes 135 gigawattia (GW), uutta tuulivoimakapasiteettia. Käytännössä laaja tuulivoimahankeportfolio tarkoittaa, että vaikka yhteiskunnan sähköistyminen ja uudet teollisuuden investoinnit tuplaisivat maamme sähköntarpeen, nyt suunnitteilla olevalla tuulivoimakapasiteetilla pystytään vastaamaan tarpeeseen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hankkeita suunnitellaan sisämaassa yhä laajemmalle alueelle, mikä kasvattaa Suomen […]

Lue artikkeli