Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tiedotteet 29.5.2024

Eurovaalit: Eurooppa tarvitsee kunnianhimoiset päästövähennys- ja uusiutuvan energian tavoitteet ilmastonmuutoksen torjuntaan

Ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus sekä -omavaraisuus koskettavat koko Eurooppaa ja siksi huomisen Euroopassa on erityisen tärkeää turvata puhtaan energian kasvun edellytykset. Keskeistä on muuttaa teollisuus, liikenne ja lämmitys hiilidioksidineutraaleiksi. Pääasiassa tämä tulee tapahtumaan joko suoraan toimintoja sähköistämällä tai hyödyntämällä vetytaloutta, joka tarvitsee sähköä raaka-aineekseen. Tuulivoima ja aurinkovoima ovat nopeimmat ja kustannustehokkaimmat tavat lisätä uutta puhdasta energiantuotantoa […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 3.5.2024

Merituulivoiman kasvutarina Suomessa hidastui, muttei päättynyt 

Valtioneuvosto on tehnyt kielteisen päätöksen 16:een talousvyöhykkeen merituulivoimaa koskevaan hyödyntämisoikeushakemukseen. Hylkäämispäätös tarkoittaa, että kyseessä olevien merituulivoimahankkeiden kehittäminen viivästyy. Suomalaisen merituulivoiman positiivinen kehityksen varmistaminen on tärkeää, sillä merituulivoimalla on suuren sähköntuotantopotentiaalinsa vuoksi suuri merkitys merkittävien teollisten investointien sähköistämisessä ja hankkeiden viivästyminen voi estää investointien toteutumisen Suomessa. Merituulivoiman kehittyminen Suomessa kaipaa tuekseen valtiolta linjakkaita päätöksiä, jotka selkeyttävät […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 19.4.2024

Suomen Tuulivoimayhdistys laajentaa toimintaansa aurinkovoimaan

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) vuosikokous päätti eilen, että yhdistys laajentaa toimintansa koskemaan tuulivoiman lisäksi teollisen kokoluokan aurinkovoiman edunvalvontaa. Laajentumisen myötä yhdistyksen toiminta tulee kattamaan entistä merkittävämmän osan Suomen uusiutuvan energian kentästä. STY:n vuosikokouksessa päätettiin eilen 18.4. sääntömuutoksista, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan laajentamisen teollisen kokoluokan aurinkovoiman edunvalvontaan. Jatkossa yhdistys tulee edistämään kotimaisen maa- ja merituulivoiman lisäksi aurinkovoiman […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 27.3.2024

Vihreän siirtymän suurin investointipotentiaali on tuulivoimassa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) hanketarkastelun mukaan Suomeen on suunnitteilla yli 130 000 megawattia tuulivoimaa. Investointipotentiaalina hankemäärä tarkoittaa yli 200 miljardin euron investointeja. Näistä rakenteilla on jo merkittävä määrä investointeja, vuosien 2024 – 2025 aikana Suomeen on valmistumassa tuulivoimaa yli kolmen miljardin euron edestä. Tuulivoiman osuus teollisuuden kiinteistä investoinneista on ollut viime vuosina parhaimmillaan yli 25 prosenttia. Energiamurroksen […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 8.3.2024

Tuulivoima-ala kannattaa lunastuskorvausten korotusta

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan lunastuslainsäädännön muutosta, joka korottaisi lunastettavasta omaisuudesta saatavan korvauksen määrää. Lunastuslaissa linjataan, että esimerkiksi tien tai muun kriittisen infrahankkeen vuoksi lunastettavasta omaisuudesta tulee maksaa täysi korvaus sen käyvän hinnan mukaan. Nyt lain korvausperusteet ovat tarkistettavana. Tuulivoima-ala näkee kaikkia lainalaisia toimintoja yhdenmukaisesti kohtelevan lunastuskorvausten korotuksen positiivisena kehityksenä. Lunastuslaki antaa valtiolle, kunnalle tai yritykselle […]

Lue artikkeli