Tuuli Suomessa

Tuuli Suomessa

lmastoomme vaikuttava merkittävin tekijä on pohjoinen sijaintimme Euraasian mantereen rannikkoilmastovyöhykkeessä. Lämpimän Golf-virran vaikutuksesta Suomen keskilämpötila on useita asteita lämpimämpi kuin meitä idempänä Euraasiassa (esimerkiksi Siperia) tai Grönlannissa ja Pohjois-Amerikassa meidän leveysasteillamme sijaitsevilla alueilla.

Suomi kuuluu varsin tuuliseen ilmastovyöhykkeeseen. Meidän leveysasteemme kuuluvat maapallon lämpötilajakauman synnyttämään länsituulten vyöhykkeeseen. Tämän perustilanteen lisäksi Skandinavian ja Länsi- Euroopan sää- ja tuulisuusoloihin vaikuttaa merkittävästi länsipuolellamme oleva Atlantin valtameri ja itäpuolellamme oleva laaja manneralue.

Talvella Aasiassa ja Azoreilla on pysyvät korkeapaineen alueet. Toisaalta Islannissa ja Grönlannissa vallitsee laaja matalapaineen alue. Kesällä Grönlannin ja Islannin matalapaineen alue sekä Azorien korkeapaineen alue ovat siirtyneet länteen päin ja Aasian korkeapaine on hävinnyt. Ilmanpaine-erot ovat suurempia talvella kuin kesällä ja siten myös tuulen nopeudet ovat keskimääräistä voimakkaampia talvikuukausina.

Suomessa tuotetaankin eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Vaikka tuulettomiakin pakkaspäiviä on, ei yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä useinkaan pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 140 -175 metrissä. Kylmällä ilmalla ilma on tiheämpää ja sama tuuli tuottaa myös enemmän energiaa kuin lämpimällä ilmalla. Lue lisää tuulesta talvella.

Tuuliatlas

Vuonna 2009 valmistuneen Suomen tuuliatlaksen avulla voidaan vertailla tuuliolojen vuotuista ja kuukausittaista vaihtelua joko koko Suomessa tai tietyillä rajatuilla alueilla. Tuuliatlas-työssä kartoitettiin Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä, tuuliolosuhteet mallinnettiin ja mallinnuksen tulokset tarkistettiin mittauksin. Tietokonemallien perustana käytettiin historiallista tietoa tuuliolosuhteista. Tuuliatlas mahdollistaa olosuhteiden yksityiskohtaisen tarkastelun paikallisella tasolla, mikä edistää etenkin tuulivoimarakentamisen kannalta parhaiden alueiden kartoitusta. Tuuliatlaksen käyttöliittymän avulla käyttäjä voi myös esimerkiksi tarkastella karttakuvina tuulen keskinopeutta (m/s) ja tuulivoimalalle laskettua energian tuotantoa (MWh) yhdessä erilaisten maastoelementtien kanssa. Tuuliatlas löytyy osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi/tuuliatlas

Lisätietoja lämpötila & maksimituulet.

Lähteet:

Ilmatieteen laitos
Motiva