Maanomistajalle

Tälle sivulle on kerätty tietoa tuulivoimasta maanomistajille.

Olemme koostaneet tuulivoima-alueen maanomistajille hyödyllistä tietoutta mm. hankkeen eri vaiheista, sopimuksista, tuotannosta ja toiminnan elinkaaresta, lunastuksista sekä kiinteistöjen arvosta. Lue oheisista koosteista tarkemmin ja voit myös ladata ne itsellesi talteen.

Hyödyllistä tietoa maanomistajille

Tietoa lunastuksista 

Miten vuokratuloa verotetaan, kun vuokraan metsää tuulivoimalalle?

Maanomistajakorvauksissa käytettyjä periaatteita

Tuulivoimaloiden sijoittelussa tulee huomioida tietty minimietäisyys voimaloiden välille. Osassa Suomea maanomistus on pirstaloitunutta, ja tällöin syntyy tilanteita, joissa yhden maanomistajan maalla on tuulivoimala, mutta naapuri ei voisi sellaista omalle maalleen rakentaa tuulivoimaloiden toisistaan vaatiman etäisyyden tai maa-alueen kapeuden vuoksi. Tästä syystä tuulivoima-alalla on omaksuttu käytäntö, että korvausta maksetaan yksittäisen voimalan perustuspaikkaa laajemman maa-alueen, niin kutsutun tuulenottoalueen, omistajajoukolle.

Lue lisää maanomistajakorvauksista

Tuulivoimalan purkamisen kustannukset

STY on selvittänyt tuulivoimaloiden purkamisen kustannuksia vuonna 2014 perustuen todellisiin tarjouksiin. Yhdestä voimalasta maksettavaksi jäävä kustannus on tornityypistä ja siten myytävän metallin määrästä riippuen 60 000 -120 000 euroa yhtä voimalaa kohden, kun puretaan kymmenen voimalan tuulipuiston kaikki voimalat samalla kertaa. Voimalakokojen kasvun myötä hintoihin kohdistuu nousupainetta. Samaan aikaan purku ammattimaistuu ja alalle tulee kilpailua, kun monella markkinalla vanhempaa kapasiteettia jo uusitaan. Myös romumetallin arvo noussee tulevaisuudessa, jolloin suurempi osa purun kustannuksista voidaan kattaa kierrätysmateriaalista saatavilla tuloilla. Suomessa tuulivoimaloita aletaan purkaa suuremmissa määrin vasta 2030-2040 -luvuilla, joten hintatasoihin liittyy joka tapauksessa epävarmuuksia.

Lataa Tuulivoimalan purkamisen kustannukset -pdf