Tuulivoiman hyödyt

Taloudelliset vaikutukset

Tuulivoimainvestoinnit tuovat kuntaan paitsi työpaikkoja ja maanvuokratuloja myös merkittävän kiinteistöverotulon.

: Tuulivoimaloiden kiinteistövero

Tuulivoimaloiden kiinteistövero

: Maanvuokratulot

Maanvuokratulot

: Työpaikat

Työpaikat

: Tuulipuistosta kertyvä yhteisövero

Tuulipuistosta kertyvä yhteisövero