Rahoitus

Rahoitus

Tuulivoimahankkeet ovat monessa mielessä rahoittajien kannalta ”helppoja” investointikohteita, koska

  • tuulivoimahankkeen rakennusaika lupien saamisen jälkeen on lyhyt (pienellä hankkeella jopa alle vuosi investointipäätöksestä, suurissa hankkeissa tyypillisesti noin kaksi vuotta)
  • tuulivoimahanke on vaiheittainen: osa tuulipuistosta saadaan jo tuotantokäyttöön samalla kun loppuosaa vasta rakennetaan
  • investointia voidaan laajentaa luvittamalla viereen tuulipuiston laajennusosa tai toinen tuulipuisto.
  • teknologiariskit ovat nykyisellä teknologialla pienet ja suuremmassa puistossa yksittäisen voimalan vikaantuminen ei vaikuta suuresti kokonaisuuteen
  • rahoitusta tuulivoimainvestointeihin on yleisesti ottaen hyvin tarjolla, mutta rahoituksen saamiseksi hankkeen tulee olla hyvin toteutettu ja raportoitu, sillä rahoittajat vaativat tarkat suunnitelmat esimerkiksi tuotannosta ja ympäristövaikutuksista.

Tuulivoimahankkeiden rahoitusta hankaloittavia tekijöitä ovat mm:

  • korkea ominaisinvestointikustannus (€/MW) eli valtaosa kustannuksista pitää kattaa investointivaiheessa
  • pienillä hankkeilla on isoa hanketta korkeammat rakennus- ja käyttökustannukset
  • mahdollisten laiterikkojen sattuessa pienen hankkeen kohdalla laiterikko syö suuremman osan tuotannosta kuin suuremmassa
  • poliittiset riskit, kuten investoinnin jälkeen tapahtuvat veronkorotukset