Tuulivoimaloiden sijoittelu

Tuulivoimaloiden sijoittelu

Tuulienergian kaupallinen, laajamittainen hyödyntäminen tapahtuu tuulipuistoissa, joissa kymmeniä tai jopa satoja tuulivoimaloita on pystytetty samalle alueelle. Tuulivoimaloiden sijoittelussa on otettava huomioon monia asioita, joista tuulisuus on vain yksi. Kun tuulipuiston sijoituspaikka on valittu, tulee yksittäiset tuulivoimalat sijoittaa toisiinsa nähden niin, että niistä ei aiheudu tuotanto- tai muuta haittaa alueen muille tuulivoimaloille. Lue lisää sopivan alueen etsinnästä.

Tuulivoimalan lapojen pyöriminen aiheuttaa ilman virtaukseen häiriön, jota voidaan verrata esimerkiksi moottoriveneen tai laivan aiheuttamaan peräaallokkoon. Tästä johtuen tuulivoimaloita ei tule sijoittaa tuulipuistossa liian lähelle toisiaan. Koska tuulen suunta vaihtelee, on joka suunnassa jätettävä riittävästi tilaa tuulivoimaloiden väliin tuotantohäviöiden ja liiallisten kuormitusten välttämiseksi. Harvinaisemmissa tuulensuunnissa voi välimatka olla hieman pienempi.

Voimalat vievät pari prosenttia tuulipuiston kokonaispinta-alasta

Nyrkkisääntönä tulisi yksittäisten voimaloiden väliin jättää vähintään noin viisi kertaa roottorin halkaisijan verran tilaa, eli lavan kärjestä vastakkaisen lavan kärkeen. Hyvin suurissa tuulipuistoissa etäisyyksien on oltava suuremmat. Vastaavasti yhdessä rivissä tai kaaressa sijaitsevat tai hyvin pienen ryhmän muodostavat voimalat voivat olla lähempänä toisiaan.

Koska tuulivoimaloiden väliin on jätettävä runsaasti tilaa, vievät varsinaiset voimalat perustuksineen, yhdysteineen ja muine rakenteineen vain pari prosenttia tuulipuiston kokonaispinta-alasta. Muu osa voidaan sijoituskohteesta riippuen usein hyödyntää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi maatalous- tai varastokäyttöön. Merelle rakennettaessa voidaan esim. ammattikalastusta ja purjehdusta yleensä jatkaa tuulipuiston alueella ongelmitta rakentamisen jälkeen.

Esimerkki tuulivoimaloiden etäisyyksien laskennesta

Jos 3 – 5 MW tuulivoiman roottorin halkaisija olisi 140 metriä, olisi voimaloiden välimatkan tuulipuistossa oltava vähintään 700 metriä.