Mikä PPA?

Mikä PPA?

PPA-sopimuksella tarkoitetaan pitkäaikaista sähkönostosopimusta, jossa tyypillisesti suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan esimerkiksi 10-20 vuoden ajan.

Uusiutuvaa energiaa koskevien PPA-sopimusten määrä Pohjoismaissa on lähtenyt 2010 jälkeen voimakkaaseen kasvuun. PPA-sopimuksia laaditaan aurinko- ja tuulivoimatuotannosta, tuulivoimakapasiteetin kuitenkin ollen merkittävästi suurempi hankkeiden suuremman koon vuoksi. PPA-sopimusten kiinnostavuus ostajien näkökulmasta on kasvanut sekä päästöjen vähentämiseen liittyvistä syistä että puhtaasti kustannussyistä. Uusiutuvan energian tuotantokustannusten laskun myötä yhä useammassa maassa tukijärjestelmien merkitys vähenee ja PPA-sopimusten houkuttavuus, ja tarpeellisuus rahoituskustannusten laskemiseksi, sähköntuottajien näkökulmasta kasvaa.

Ensimmäinen Suomessa laadittu tuulivoimatuotantoa koskeva PPA-sopimus (power purchase agreement) julkistettiin kesällä 2018. Muualla maailmassa erityisesti uusiutuvaa energiaa koskevien PPA-sopimusten määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja myös Suomessa PPA-sopimusten odotetaan lisääntyvän.

Sopimuksen sisältö

PPA-sopimuksen rakenne ja sisältö riippuvat sopivista osapuolista. Siinä tulisi kuitenkin olla määriteltyinä vähintään seuraavat asiat:

• sopimuksen voimaanastuminen ja kesto,
• sähkön hinta ja maksuehdot,
• sähkön myyntimäärä ja –profiili,
• sopimuksen purkamisen ehdot,
• oikeudet sähkön tuotannon alkuperätakuihin ja
• tarvittavat takuut/vakuudet.

PPA:n hyödyt

PPA-sopimus tarjoaa sopimuksen molemmille osapuolille ennustettavuutta ja vakautta. Sähköntuottajalle (eli myyjälle) pitkäaikainen ostosopimus tuo varmuuden tuulipuiston tuottaman sähkön hintatasosta ja näin luo investoinnin toteuttamiselle paremmat mahdollisuudet. Sähkönostajalle sopimus takaa varmuuden ostettavan sähkön hinnasta.

Lue lisää PPA:n hyödyistä:

Hyödyt sähkönostajalle
Hyödyt sähköntuottajalle

Ennusteiden mukaan sähkönhinta nousee tulevaisuudessa ja merkittävät sähkönkäyttäjät pyrkivät pitkäaikaisilla sopimuksilla sitomaan kuluttamansa sähkön (tai osan siitä) tiettyyn hintatasoon. Myös toiminnan kestävyyskysymykset ovat oleellisia monelle suurelle sähkönkuluttajalle, ja tuulivoimaa koskevalla PPA-sopimuksella he varmistavat päästöttömän uusiutuvan sähkön saatavuuden käyttöönsä. PPA-sopimuksissa sähkön ostaja voi olla joko sähkön loppukuluttaja tai energiayhtiö tai sähkönmyyjä, joka myy ostamansa sähkön eteenpäin loppukuluttajille.

Lisätietoa PPA:sta

STY:n tilaamaan PPA-materiaalipakettiin on kerätty laajasti tietoa pitkäaikaisista sähkönostosopimuksista (esim. sopimustyypit, hinnoittelumallit, riskit ja riskien hallinta, liitännäissopimukset ja lainsäädäntö). Materiaalin on koonnut ÅF tammikuussa 2019.

Lataa materiaalipaketti täältä
Lataa tiivistelmä täältä

Tutustu Euroopan-laajuiseen energiantuottajia ja -ostajia yhdistävään Re-Source platformiin.