Pientuulivoimalan ostajan tarkistuslista

Pientuulivoimalan ostajan tarkistuslista

 • Toimittaako myyjä laitteen käyttö- ja asennusohjeen?
 • Sisältyykö asennusohjeisiin tieto perustuksen rakentamisesta ja maston pystytyksestä? Tarkista myös mitä suosituksia myyjä voi antaa laitteen turvallisesta asennuspaikasta.
 • Sisältyykö asennusohjeisiin laitteiden sähkökaaviot akku- tai verkkokytkennästä? Huomaathan, että verkkokytkennän tekeminen on aina luvanvaraista toimintaa.
 • Oletko hankkinut sähköverkkoon liitettävälle voimalalle verkkoyhtiön luvan?
 • Jos tuulivoimala kytketään akkuihin, onko järjestelmä suunniteltu asianmukaisesti ottaen huomioon kaapelin pituudet ym.?
 • Sisältyvätkö ohjeisiin myös huolto-ohjeet? Tuulivoimala vaatii säännöllistä huoltoa. Kannattaa tarkistaa myös varaosien toimitusaika.
 • Mitkä ovat laitteen takuuehdot ja takuuaika?
 • Oletko keskustellut asennuspaikan soveltuvuudesta myyjän kanssa?
 • Voiko myyjä tarjota teknistä tukea laitteen asennukseen?
 • Jos voimalasta esitetään tuottolupaus, onko myyjällä osoittaa sertifioitu tuottokäyrä tai muita mittauksia lupauksen takeeksi? Onko asennuspaikan tuuliolosuhteita mitattu, jotta tuottolupaus perustuu mitattuihin faktoihin?
 • Onko tuulivoimalan kestävyys ja luotettavuus tarkastettu tutkimuslaitoksessa? Tällöin tarkastuksesta tulee olla osoittaa katsastustodistus, esim. MCS tai IEC 61400-2.
 • Onko myyjällä osoittaa myymästään voimalasta toimivia käyttöesimerkkejä Suomesta?