Pientuulivoimalan ostajan tarkistuslista

Pientuulivoimalan ostajan tarkistuslista

 • Vastaako tuote eurooppalaisia laatustandardeja?
 • Oletko käynyt tutustumassa vastaavaan toimivaan järjestelmään?
 • Kuinka suurella kierrosnopeudella voimala pyörii täydessä tuulessa? Nopeasti pyörivät siivet voivat olla vaaralliset hajotessa ja ne saattavat pitää vinkuvaa ääntä.
 • Toimittaako myyjä laitteen käyttö- ja asennusohjeen?
 • Sisältyykö asennusohjeisiin tieto perustuksen rakentamisesta ja maston pystytyksestä? Tarkista myös mitä suosituksia myyjä voi antaa laitteen turvallisesta asennuspaikasta.
 • Sisältyykö asennusohjeisiin laitteiden sähkökaaviot akkukytkennästä?
 • Huomaathan, että sähköverkkoon liitettyihin kohteisiin pientuulivoimalan kytkeminen ei usein ole mahdollista, mutta jos se on suunnitelmissa, on verkkokytkennän tekeminen aina luvanvaraista toimintaa. Myyjän tulee toimittaa sähköasentajalle verkkoonkytkentäkaaviot ja -ohjeet.
 • Oletko hankkinut sähköverkkoon liitettävälle voimalalle verkkoyhtiön luvan?
 • Jos tuulivoimala kytketään akkuihin, onko järjestelmä suunniteltu asianmukaisesti ottaen huomioon kaapelin pituudet ja paksuudet ym.?
 • Sisältyvätkö ohjeisiin myös huolto-ohjeet? Tuulivoimala vaatii säännöllistä huoltoa. Kannattaa tarkistaa myös varaosien saatavuus.
 • Mitkä ovat laitteen takuuehdot ja takuuaika?
 • Oletko keskustellut asennuspaikan soveltuvuudesta myyjän kanssa?
 • Voiko myyjä tarjota teknistä tukea laitteen asennukseen?
 • Jos voimalasta esitetään tuottolupaus, onko myyjällä osoittaa sertifioitu tuottokäyrä tai muita mittauksia lupauksen takeeksi? Onko asennuspaikan tuuliolosuhteita mitattu, jotta tuottolupaus perustuu mitattuihin faktoihin?
 • Onko tuulivoimalan kestävyys ja luotettavuus tarkastettu tutkimuslaitoksessa? Tällöin tarkastuksesta tulee olla osoittaa katsastustodistus, esim. MCS tai IEC 61400-2.
 • Onko myyjällä osoittaa myymästään voimalasta toimivia käyttöesimerkkejä Suomesta?
 • Onko myyjä tavoitettavissa ongelmatilanteissa?