Tuulivoimaennusteita

Tuulivoimaennusteita

Uusiutuvan energian kasvun ennustaminen voi olla haastavaa, sillä ennusteiden toteutuminen riippuu hyvin monesta tekijästä. Muun muassa nopea tuotantokustannusten lasku on vaikuttanut voimakkaasti uusiutuvan energian lisääntymiseen. Uusiutuvan energian osalta kasvu onkin ollut kaikkia ennusteita nopeampaa.

Maailman energiajärjestö IEA:n tuoreimman ennusteen mukaan uusiutuva energia tulee kasvattamaan kapasiteettiaan 50 prosenttia vuosien 2019 ja 2024 välillä. Arvion mukaan noin neljännes kasvusta tulee maatuulivoimasta ja noin neljä prosenttia merituulivoimasta. (IEA, Renewables 2019, Market analysis and forecast from 2019 to 2024.)

Suomen tuulivoimaennusteet

Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan Suomella on tuulivoimapotentiaalia ainakin 30 TWh vuotuiseen tuulivoimatuotantoon vuonna 2030, mikäli tuulivoimarakentaminen pääsee etenemään Suomessa esteettä. Tällä hetkellä Suomen tuulivoimatuotanto on 6 TWh tasolla (2019).

Muita ennusteita suomalaisen tuulivoiman kasvulle ovat tarjonneet muun muassa McKinsey, joka arvioi Sitralle toteuttamassaan raportissa (2018) Suomessa olevan 26,5 TWh maatuulivoima- ja 15 TWh merituulivoimatuotantoa vuoteen 2030 mennessä. Smart Energy Transition -hankkeen mukaan (2018) Suomessa voisi olla vuoteen 2040 mennessä jopa 60 TWh tuulivoimatuotantontoa.

30 TWh Suomen tuulivoimapotentiaali on 30 TWh vuonna 2030.

Euroopan tuulivoimaennusteet

Myös tuulivoiman rakentaminen jatkuu arvioiden mukaan vilkkaana. Euroopan tuulivoimajärjestö Wind Europe arvioi, että pitemmällä aikavälillä tuulivoima on edelleen houkutteleva sijoituskohde, koska maailmalla tarvitaan puhdasta ja luotettavaa energiantuotantomuotoa.

Wind Europe on ennustanut eurooppalaisen tuulivoiman kasvavan 320 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä Euroopan tuulivoimakapasiteetti on 168 GW, jonka siis odotetaan lähes kaksinkertaistuvan reilussa kymmenessä vuodessa. Tämä tarkoittaisi, että tuulivoimalla voitaisiin vuonna 2030 kattaa lähes 25 prosenttia Euroopan sähköntarpeesta (vuonna 2019 15 %).

Wind Europen ennusteen mukaan tuulivoimateollisuuden investoinnit nousisivat 239 miljardiin euroon. Suoria ja epäsuoria työpaikkoja ennusteen mukaan olisi luvassa 569 000. Tuulivoiman käytön mahdollistama hiilidioksidivähenemä olisi noin 382 miljoonan tonnin luokkaa. Euroopan sähköntarpeesta katettaisiin tuolloin noin 30 prosenttia.

Maailman tuulivoimaennusteet

Global Wind Energy Council (GWEC) on arvioinut, että maailmanlaajuinen tuulivoimakapasiteetti voisi yltää 1 676 gigawattiin (GW) vuonna 2030, ja 3 984 gigawattiin vuonna 2050. Tämä tarkoittaisi lähes 1 400 000 työpaikkaa ja vuosittaisia investointeja 155 miljardin edestä. Parhaimmillaan tuulivoimalla voitaisiin GWEC:in mukaan kattaa 20 prosenttia maailman sähköntarpeesta vuonna 2030 (advanced scenario). GWEC on tehnyt myös viiden vuoden markkina-arvion, jonka mukaan vuoden 2022 tuulivoimaennuste on 840 GW.

Irenan mukaan tuulivoimalla voitaisiin kattaa yli kolmasosa maailmanlaajuisesta sähkönkulutuksesta 2050. IEA taas arvioi, että merituulivoimalla voitaisiin kattaa koko maailman sähköntarpeen 18-kertaisesti.