Tuulivoima Euroopassa

Tuulivoima Euroopassa

Tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Vuonna 2017 tuulivoimaa asennettiin EU:ssa enemmän kuin mitään muuta uutta energiantuotantomuotoa: uusi tuulivoimakapasiteetti kattoi 55 prosenttia Euroopassa asennetusta sähköntuotannosta.

Vuonna 2016 tuulivoima syrjäytti myös kivihiilen ja otti sen paikan toiseksi suurimpana energiantuotantomuotona Euroopassa (Wind Europe).

 

 

Tuulivoimalla katetaan 15 % Euroopan sähkönkulutuksesta

EU-maiden yhteinen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2019 lopussa 205 GW. Kapasiteetilla pystytään normaalina tuulivuotena tuottamaan noin 417 TWh tuulisähköä, joka kattaa noin 15 % EU:n vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Vuoden 2019 aikana rakennettu uusi tuulivoimakapasiteetti toi yhteensä yli 19 miljardin investoinnit Eurooppaan. Suurin osa uudesta tuulivoimakapasiteetista rakennettiin vuonna 2019 maalle (11,7 GW), merelle nousi vuoden aikana 3,6 GW uutta tuulivoimaa. (Wind Europe.)

Euroopan suurimmat tuulivoimakapasiteetit ovat tällä hetkellä (2019 lopussa) Saksassa (61 GW), Espanjassa (25 GW) sekä Isossa-Britanniassa (23 GW) ja Ranskassa (16 GW).

Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on suurin Tanskassa, jossa tuulivoimalla katettiin vuonna 2019 yli 48 prosenttia sähkönkulutuksesta (asennettu kapasiteetti 6 GW). Jo joulukuussa 2013 Tanska tuotti noin 55 prosenttia sähköstään tuulivoimalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mikään maa on tuottanut yhden kuukauden aikana käyttämästään sähköstä yli puolet tuulivoimalla. Tähän mennessä tuulivoimalla on huipputunteina tuotettu jo 100 prosenttia Tanskan sähköntarpeesta.