Tuulivoiman vaikutukset

Kuten kaikella energiantuotannolla, myös tuulivoimalla on sekä positiivisia, että negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys riippuu monista tekijöistä, kuten hankkeen koosta ja toteutustavasta, sijoituspaikan olosuhteista ja alueen muista käyttömuodoista. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä. Tuulivoiman tärkein ympäristövaikutus on sähköntuotannon päästöjen vähentäminen.

: Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

: Tuulivoiman yhteiskuntavaikutukset

Tuulivoiman yhteiskuntavaikutukset

: Tuulivoiman vaikutukset sähköverkkoon

Tuulivoiman vaikutukset sähköverkkoon