Tuulisähkö

Miksi ostaisin tuulisähköä?

Tuulisähkön valitseminen omaksi käyttösähköksi on vaikuttava mutta helppo tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeä.

Miksi ostaisin tuulisähköä?

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimenpiteitä niin yritysten, yhteisöjen kuin yksilöidenkin tasolla. Käyttösähkön valinta on joka tasolla yksi merkittävistä ympäristöteoista – mitä enemmän sähköä käytetään, sitä suuremmaksi valinnan merkitys kasvaa. Tuulivoima on yksi puhtaimmista tavoista tuottaa sähköä ja Suomessa teollisen kokoluokan sähköntuotantotavoista myös halutuin (Energia-asenteet 2019).

Ilmasto- ja ympäristöystävällisen tuulisähkön valitseminen omaksi käyttösähköksi on vaikuttava mutta helppo tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Pienistä puroista syntyy suuri virta. Sitran mukaan tuulisähkön käyttö voi pienentää käyttäjän hiilijalanjälkeä viisi prosenttia vuodessa. Siispä jos miljoona suomalaista vaihtaisi tuulivoimaan, säästyisi 53 000 henkilön kokonaishiilijalanjälki (Sitra).

1/5 suomalaisista

Jos miljoona suomalaista vaihtaisi tuulivoimaan, säästyisi 53 000 henkilön kokonaishiilijalanjälki.

Valitsemalla tuulisähkön olet myös mukana muuttamassa Suomen energiantuotantopalettia kestävämpään suuntaan, sillä mitä enemmän tuulisähköä ostetaan, sitä enemmän tuulivoimaloita tarvitaan. Lisääntyvä tuulivoima tuo Suomeen paljon hyötyjä, kuten kiinteistöveroja ja työpaikkoja. Lue lisää veroista ja työpaikoista.

Suomessa kuluttajan sähkölasku muodostuu kahdesta osasta: sähkönsiirrosta ja itse käytetystä sähköstä. Sähkönsiirtopalvelu on ostettava paikalliselta verkkoyhtiöltä, eikä sitä voi kilpailuttaa mutta käyttösähkösopimuksen voi solmia sijainnista riippumattomasti. Suomessa on runsaasti tuulisähkösopimuksia tarjoavia sähkönmyyjiä.

Mistä tiedän, että pistorasiasta tulee tuulisähköä?

Sähköä siirrettäessä pieni osa siirrettävästä sähköstä häviää. Siksi pistorasiaan tuleva sähkö tulee mahdollisimman lähellä sijaitsevasta voimalaitoksesta riippumatta siitä, mitä tuotantomuotoa siellä käytetään sähkön valmistamiseen.

Suomessa ja EU:ssa sähkön alkuperää kuitenkin seurataan tarkasti, ja uusiutuvalla sähköllä pitää olla niin kutsuttu alkuperätakuu, jotta sitä voi myydä uusiutuvana. Alkuperätakuita on liikkeellä vain sen verran kuin uusiutuvaa tosiasiallisesti tuotetaan eli esimerkiksi tuulisähköä ei voi myydä enempää kuin sitä tuotetaan. Tässä mielessä siis saat varmasti tuulisähköä, kun sen sopimuksessasi valitset.

Laajalla alueella on harvoin täysin tyyntä, mutta silti tulee hetkiä, jolloin tuulisähkön tuotanto alittaa sen kulutuksen. Kyseisinä hetkinä käytetään esimerkiksi vesivoimaa säätövoimana. Vuositasolla tuulisähköä kuitenkin tuotetaan vähintään sen verran kuin sitä myydäänkin.

Suomi on samaa sähkömarkkinaa muun muassa Ruotsin, Tanskan ja Norjan kanssa. Koko pohjoismaisen sähkömarkkinan, Nordoolin, alueella on harvoin täysin tuuletonta, ja toisaalta Ruotsin ja Norjan laajat vesivoimavarannot hyödyttävät myös Suomen sähköjärjestelmän säätämistä. Sään mukaan vaihtelevan tuotannon ollessa suurta voidaan vesivarantoja säästää tuulettomiin ja aurinkovoiman osalta pilvisiin hetkiin.

Mitä tuulisähkö maksaa?

Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa. Sopimukset ovat eri hintaisia niiden kestosta, kampanjoista, tuotantotavasta ja mahdollisesti käyttömäärästä riippuen. Ero kustannuksissa tuulisähkön ja sekasähkön välillä on enää hyvin pieni, kiitos tuulivoiman jatkuvasti laskevien tuotantokustannusten.

Verot ja siirtomaksut ovat sähkön tuotantotavasta riippuen samansuuruiset kaikilla tuotantomuodoilla tuotetulle sähkölle. Käyttösähkö sen sijaan kannattaa kilpailuttaa tasaisin väliajoin. Sähkön kilpailuttamisen avuksi on useita verkkopalveluja, joissa pystyy kilpailuttamaan esimerkiksi pelkät uusiutuvan sähkön tarjoajat. Esimerkiksi Energivirasto ylläpitää omaa hintavertailupalveluaan, jossa on nyt mahdollista kilpailuttaa myös pelkät tuulisähkön tarjoajat.