Ääni

Tuulivoimaloiden ääni

Energian tuottaminen tuulesta tuottaa ääntä, kuten lähestulkoon kaikki muutkin teolliset prosessit. Tuulivoimaloiden äänen vaikutuksia on tutkittu, eikä niillä ole havaittu olevan terveysvaikutuksia.

: Äänen terveysvaikutukset

Äänen terveysvaikutukset

: Infraääni

Infraääni

: Tuulivoimaloiden äänen sääntely

Tuulivoimaloiden äänen sääntely