Yritysjäsenet

Yritysjäsenet

STY:n jäsenet saavat ensikäden tietoa ajankohtaisista asioista, ja pääsevät yhdistyksen hallituksessa ja valiokunnissa vaikuttamaan uusien toimintatapojen ja -linjausten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jäsenilloissa ja muissa tapahtumissa pääset tutustumaan laajaan jäsenistöön ja tulet tutuksi myös alan muille toimijoille. Organisaatiosi saa näkyvyyttä alan ykkösjulkaisussa Tuulivoima -lehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla. Tarjoamme myös mahdollisuuden julkaista lehdessä juttuja ja artikkeleita.

Tutustu yritysten jäsenetuihin

Jäsenkategoriat ja -maksut yrityksille

STY:n yritysjäsenet on jaoteltu yhdeksään eri kategoriaan toimialan mukaan. Hankekehittäjien, voimaloiden omistajien ja sähköntuottajien, voimalavalmistajien sekä investoreiden jäsenmaksut määräytyvät markkinalla menestymisen ja aktiivisuuden mukaan, sillä maksun määräytymisperusteissa katsotaan myytyjen voimaloiden tai hankekehityksessä ja sähköntuotannossa olevien voimaloiden yhteenlaskettua tehoa. Muiden jäsenkategorioiden jäsenmaksut määräytyvät pääasiassa yrityksen henkilöstön määrän perusteella. Jäsenyrityksen pääorganisaatio tai sen tytäryhtiöitä voidaan sisällyttää myös jäsenyyteen, tällöin jäsenyyteen lasketaan näiden kaikkien yhteinen henkilöstön määrä.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisen jäsenen äänimäärä riippuu jäsenen jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenellä on käytettävissään 1 ääni jäsenmaksun kutakin alkavaa tuhatta euroa kohden. Myös Tuulivoima-lehtien postitus määrä yritykseen riippuu jäsenmaksun suuruudesta.

Huom. jäseneksiliittymislomake on kehityksessä ja avautuu 6.5.2024.

Tervetuloa mukaan hyvän tuulen yhdistykseen!

 

Jäsenyyden päättäminen 

Mikäli haluat luopua jäsenyydestäsi, ilmoita asiasta viipymättä osoitteeseen jasenpalvelut (at) tuulivoimayhdistys.fi. Jäsenen on tehtävä eroilmoitus kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä, jotta ero astuisi voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole ilmoitus jäsenyydestä luopumisesta. Lue lisää Suomen Tuulivoimayhdityksen säännöistä.