Tuulipuiston rakentaminen ja voimaloiden pystytys

Tuulipuiston rakentaminen ja voimaloiden pystytys

Tuulipuiston rakentaminen

Tuulipuiston rakentaminen alkaa maanrakennustöillä, eli tiestön ja voimala-alueiden rakentamisella ja kaapelien sekä sähköaseman asentamisella.

Videoita tuulipuistojen rakentamisesta voi katsoa esimerkiksi seuraavien hankekehittäjien sivuilta:

Taaleritehtaan video Honkajoen tuulipuiston rakentamisesta
Perhonjoki Oy:n video Ristivedon tuulipuiston rakentamisesta

Kuljetus- ja nostotyöt

Tuulivoimalakomponenttien kuljetus ja pystytys on lähes aina voimalatoimittajan vastuulla.

Tuulivoimalan kuljetus tapahtuu yleensä maanteitse, torni lohkoina, konehuone sekä roottorin lavat ja napa erikseen. Pystytys tapahtuu yleensä kahdella nosturilla osissa: tornilohkot, konehuone yleensä kokonaisena (joissakin voimaloissa voimayksikkö nostetaan erikseen) ja roottori joko valmiiksi koottuna tai lapa kerrallaan.