Maaston vaikutus tuuleen

Maaston vaikutus tuuleen

Vapaan ilmakehän tuuli heikkenee alaspäin tultaessa sitä enemmän mitä suurempi on maaston rosoisuus. Rannikolla meren ja maan, ja avoimen pellon ja metsän välillä on huomattavan suuret erot rosoisuudessa. Vuoristot puolestaan tekevät virtauksesta hyvin monimuotoisen. Erilaiset pinnat sekä korkeuserot merkitsevät myös stabiiliuden sekä pinnan vuoparametrien vaihteluita, joilla on merkitystä tuulen nopeuden pystysuuntaiseen vaihteluun.

Saaristo, rannikot ja tunturialueet edustavat tuulioloiltaan hyviä tuulivoiman sijoituspaikkoja.