Maanvuokratulot

Maanvuokratulot

Suomessa on jo suuri joukko maanomistajia, jotka saavat lisätuloa tuulivoimasta. Tuulivoima sijoittuu Suomessa tyypillisimmin ennestään muokattuun metsätalousmaastoon, ja maanomistajan näkökulmasta tuulivoiman tuoma tuotto on parempi kuin saman alueen tuotto metsätalouskäytössä. Tuulivoimalan välitön lähiympäristö raivataan puustosta vapaaksi, mutta pääsääntöisesti alue säilyy metsätalouden, virkistystoiminnan ja muun toiminnan käytössä. Sen lisäksi, että tuulivoima tuo maanomistajalle vuokratuloja, helpottaa se myös metsänhoitoa: tuulivoimaloita varten rakennetut ja parannetut tiet helpottavat myös puukuljetuksia.

Korvauksia maanomistajille myös ilmatilan käytöstä

Tuulivoimalat tarvitsevat fysiikan lakien vuoksi etäisyyttä välilleen – tuulivoimalan lapojen taakse syntyy turbulenssia, joka heikentää liian lähelle rakennetun seuraavan voimalan tuotantoa. Etenkin osassa Suomea maanomistus on pirstaloitunutta, joten syntyy tilanteita, joissa yhden maanomistajan maalla on tuulivoimala, mutta naapuri ei voi sellaista omalle maalleen rakentaa voimaloiden vaatiman etäisyyden vuoksi. Tästä syystä alalla on omaksuttu käytäntö, että korvausta maksetaan laajemman maa-alueen omistajajoukolle kuin vain voimalan varsinaisen sijoituspaikan omistajalle.

Suomen Tuulivoimayhdistys suosittelee, että korvausta maksetaan roottorin halkaisijaa viisinkertaisesti vastaavalla etäisyydellä voimalasta. Modernien voimaloiden roottorin halkaisija on jopa 170 metriä, joten voimalasta piirretään ympyrä suuruusluokaltaan 600 – 850 metrin päähän, ja korvaus jaetaan piirtyvän ympyrän sisään jääville maanomistajille

Lue lisää aiheesta ja esimerkki maanvuokralaskelmasta