Tuulimittaus

Tuulimittaus

Luotettava tuuliolosuhteiden mittaus on oleellinen tekijä, jolla vähennetään tuulivoimaprojekteihin liittyvää taloudellista riskiä. Ennen investointipäätöstä on tehtävä alueella vuoden – kahden vuoden mittaiset tuulimittaukset, joilla varmistetaan alueen tuuliolosuhteet, keskituulennopeus, turbulenttisuus, jne.

Mittaus on tehtävä tuulivoimalan suunnitellulta napakorkeudelta. Mittausjakson tuloksia on jakson pituudesta riippumatta aina syytä verrata lähimmillä sääasemilla tai läheisessä tuulipuistossa samalla jaksolla mitattuihin tuulennopeuksiin ja niiden pitkän aikavälin keskiarvoihin, jotta tiedetään, onko mittausjaksolle sattunut vuosi tuuliltaan keskitasoa, voimakastuulinen vai heikkotuulinen.