Ympäristövaikutukset

Tuulivoima ympäristössä

Tuulivoiman tärkein ympäristövaikutus on hiilidioksipäästöjen vähentyminen sähköntuotannossa. Tuulivoiman alueellisiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuulivoimaloiden sijoittamisen huolellisella suunnittelulla.

: Maisemavaikutukset

Maisemavaikutukset

: Vaikutukset eläimistöön ja kasvillisuuteen

Vaikutukset eläimistöön ja kasvillisuuteen

: Turvallisuus

Turvallisuus

: Etäisyys asutukseen

Etäisyys asutukseen