Hallitus ja valiokunnat

STY:n hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuosittain kahdeksasta kymmeneen kertaan keskustelemaan tuulivoiman edunvalvonnasta, ajankohtaisista asioista sekä tekemään päätöksiä yhdistyksen toiminnasta. Hallituksen lisäksi yhdistyksellä on viisi valiokuntaa, jotka käsittelevät asioita esimerkiksi teknisestä tai edunvalvonnallisesta näkökulmasta. Vuosikokous järjestetään keväisin maaliskuun tienoilla.

Vuoden 2023 hallituksessa toimivat:

Puheenjohtaja: Heikki Peltomaa, wpd Finland Oy (varajäsen Erja Vengasaho, wpd windmanager Suomi Oy)

Varapuheenjohtaja: Jenny-Li Holmström, Taaleri Energia (varajäsen Erkki Kunnari, Taaleri Energia)

Varsinainen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)

Veli-Pekka Alkula, OX2 (varajäsen Teemu Loikkanen, OX2)

Nils Borstelman, Energiequelle (varajäsen Atte Lohman, Energiequelle)

Piia Heikkinen, Nordi (varajäsen Björn Nykvist Asianajotoimisto HPP)

Aapo Koivuniemi, ABO Wind (varajäsen Amanda Cardwell, ABO Wind)

Sami Kuitunen, henkilöjäsen (varajäsen Marko Olli, Ramboll)

Erkka Saario, Ilmatar Energy

Sirpa Smids, Enersense Oy (varajäsen Lauri Lammivaara, Enersense Wind Oy)

Pekka Tolonen, Helen Oy (varajäsen Tommi Göös, Helen Oy)

 

STY:n valiokunnat

Hallituksen lisäksi STY:llä on viisi valiokuntaa:

Edunvalvontavaliokunta (puheenjohtaja Aapo Koivuniemi, Abo Wind)

Viestintävaliokunta (puheenjohtaja Amanda Cardwell, Abo Wind)

Merituulivoimavaliokunta (puheenjohtaja Tero Elo, Skyborn Renewables offshore Finland Oy)

Techical Taskforce (puheenjohtaja Tiina Kuula, Labkotec Oy)

Sähköverkkovaliokunta (puheenjohtaja Teemu Loikkanen, OX2)