Kaapelinnäytöt tuulipuistoissa

Kaapelinnäytöt tuulipuistoissa

Kaivuutöiden tekeminen tuulipuiston alueella ilman, että kaivuutyöntekijällä on tietoa kaapeleiden sijainnista voi aiheuttaa vaaratilanteita työntekijöille ja haittaa tuulivoimatuotannolle. Moni kaupallinen palveluntarjoaja tarjoaa apua kaapelien paikantamisessa, mutta kaapelien paikkatietoja voi myös tiedustella suoraan tuulivoimapuiston omistajalta.

Huomioon otettavaa tuulivoimapuiston alueella kaivaessa: