Yleistä merituulivoimasta

Yleistä merituulivoimasta

Teollisen kokoluokan tuulivoima jaetaan maa- ja merituulivoimaan sen mukaan, missä voimaloiden perustukset ovat ja missä tuulivoimaloiden sähkökaapelit kulkevat. Merituulivoimaloiden perustukset ovat merenpohjassa tai kelluvia ja niiden sähkökaapeli kulkee merenpohjassa. Myös keinosaarille rakennetut voimalat saatetaan luokitella merituulivoimaksi, mikäli niiden sähkökaapeli kulkee merenpohjassa.

Merituulivoimalat eivät poikkea ulkonäkönsä puolesta maatuulivoimaloista. Niissäkin on torni sekä kolme lapaa. Tämän päivän merituulivoimalat ovat vain huomattavasti suurempia kuin maatuulivoimalat, ja suhteessa torniin roottori on suurempi kuin maatuulivoimaloissa. Lisäksi niiden perustukset ja osa tornista on merenpinnan alla. Merituulivoimahankkeen suunnittelu, rakentaminen sekä käyttö ja kunnossapito poikkeavat merkittävästi maatuulivoimasta. Merituulivoimahankkeessa tehdään aina myös vedenalaista suunnittelua ja rakentamista. Sekä rakennus- että käyttövaiheessa ajoittain haastavat merelliset sääolosuhteet asettavat rajoituksensa toiminnalle: voimalan luo ei välttämättä aina ole pääsyä esimerkiksi kovan merenkäynnin tai kelirikon vuoksi.

Merituulivoima Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä yksi merituulivoimapuisto, jonka voimaloiden perustukset on rakennettu meren pohjaan. Porin Tahkoluodon merituulivoimapuistossa on yhteensä 11 tuulivoimalaa, joista ensimmäinen on valmistunut vuonna 2010 ja loput 10 vuonna 2017. Suomen Hyötytuulen omistaman tuulipuiston kokonaisteho on 44,3 MW. Lisäksi Kemin Ajoksen tuulipuiston 13 tuulivoimalasta kahdeksan on rakennettu sataman edustalle keinosaarille. Keinosaarille rakennettujen voimaloiden yhteenlaskettu teho on 26,4 MW. Ajoksen tuulipuiston omistaa Ikea.

Suomessa on parhaillaan kehitteillä useita merituulivoimahankkeita (ks. STY:n hankekartta). Suunnittelun eri vaiheissa olevien hankkeiden yhteenlaskettu teho on yhteensä useita tuhansia megawatteja. Merituulivoiman tuotantokustannusten laskun myötä kiinnostus merituulivoimaa kohtaan on voimakkaassa kasvussa myös Suomessa.

Merituulivoima maailmalla

Merituulivoima kasvaa tällä hetkellä maailmalla kovaa vauhtia, mutta rakennettujen voimaloiden määrä on vielä pieni verrattuna maatuulivoimaloiden määrään: kaikista maailman tuulivoimaloista suuruusluokkaa 5 prosenttia on merituulivoimaloita.  Merituulivoiman pääpaino on toistaiseksi ollut vahvasti Euroopassa, sillä kolme neljännestä maailman merituulivoimakapasiteetista on Euroopassa. Merituulivoiman mahtimaita ovat Iso-Britannia ja Saksa. Myös Kiina rakentaa paljon merituulivoimaa. Euroopassa lisäksi Alankomaat, Tanska ja Belgia ovat olleet aktiivisia merituulivoiman saralla.

Lue lisää Euroopan tuulivoimatilastoista