Tietoa pientuulivoimalan ostajalle

Pientuulivoimalan teho ja energian tuotto

Tuulivoimalan nimellistehon yksikkö kilowatti (kW) ei yksin kerro sitä, kuinka paljon voimala tuottaa energiaa eli kilowattitunteja (kWh). Tuotto riippuu paikallisista tuuliolosuhteista, voimalan ominaisuuksista (mm. generaattorin hyötysuhde, säätöjärjestelmän hyötysuhde, tuulivoimalan tuulen suunnassa pysyminen) ja maston korkeudesta. Tuulivoimalan tuottokäyrän avulla voi arvioida voimalan tuottoa.

Tuulivoimalan nimellistehoa olennaisempaa on huomioida, miten sähkö saadaan syötettyä akkuihin tai hyödyntää muutoin osana kohteen energiaratkaisun kokonaisuutta. Sähköverkon ulkopuolella olevissa kohteissa pientuulivoimala on usein osana kokonaisuutta, johon kuuluu tyypillisesti myös lämmitysratkaisu, aurinkopaneelit, akusto ja varavirtalähde.

Voimala on sijoitettava riittävän korkealle

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että rannikolla on paremmat tuuliolosuhteet kuin sisämaassa. Suomen tuuliatlas on kuitenkin osoittanut, että myös sisämaassa tuulivoimatuotanto on kannattavaa. Olennaista on, että voimala pääsee kiinni mahdollisimman voimakkaisiin tuuliin. Helpoiten tämä saavutetaan korkealla mastolla. Kaikki esteet, kuten puut ja rakennukset, synnyttävät pyörteitä, jotka heikentävät tuulen voimaa, eli voimala pitäisi sijoittaa riittävän avoimelle paikalle tai sitten näiden esteien yläpuolelle. Maston korottaminen vaikuttaa nopeasti energiantuottoon – korottaminen on etenkin metsäisessä ja kumpareisessa maastossa tärkeää, mutta se lisää myös kustannuksia. Voimalan potkurin tulisi olla selkeästi esteitä, kuten puurajaa, korkeammalla. Tuulisuuden varmistamiseksi ja mahdollisen resonoinnin vuoksi voimalan kiinnittäminen esimerkiksi asuinrakennuksen katolle ei yleensä ole suositeltavaa.

Viisautta hankintaan

Tuulella on valtava voima. Siksi voimalan ja maston tulee olla varmasti mekaanisesti kestäviä. Korkeaan mastoon saattaa osua salamanisku, joten on huolehdittava myös siitä, että ukkossuojaus on toteutettu asianmukaisesti. Viisas voimalan ostaja varmistaa suojausjärjestelmät ja tarkistaa, että mukana on selkeät suomen- tai ruotsinkieliset asennusohjeet. Myyjän on oltava ammattitaitoinen ja osattava antaa myymästään tuotteestaan teknistä tukea. On myös syytä varmistaa, että tuotteella on riittävä takuu. Tuotteen pitää olla sekä mekaanisilta että sähköisiltä osiltaan eurooppalaiset standardit täyttävä ja CE-merkitty.

Osa toimijoista myy tuotteitaan myös avaimet käteen -periaatteella, joka voi olla asiakkaalle vaivattomin tapa hankkia pientuulivoimala, mutta seurantaa pientuulivoimalan käyttö vaatii omistajaltaan aina.