Talvella tuulee eniten

Talvella tuulee eniten

Suomessa tuotetaan eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Vaikka tuulettomiakin pakkaspäiviä on, ei yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä useinkaan pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 100-150 metrissä. Kylmällä ilmalla ilma on tiheämpää ja sama tuuli tuottaa myös enemmän energiaa kuin lämpimällä ilmalla.

Vaikka joka vuosi on tuulisuudeltaan erilainen ovat talvikuukaudet merialueilla, rannikolla ja tuntureilla Suomessa selvästi tuulisempia kuin kesäkuukaudet. Tuulivoiman tuotanto painottuukin talvikuukausille, loka – maaliskuu, joiden aikana on tuotettu tilastojen mukaan keskimäärin 60 % vuosittain tuotetusta tuulisähköstä.

VTT:n tuotantotilastot (2019) kertovat, että tuulivoiman tuotanto vastaa osaltaan hyvin vaihtelevaan sähkönkysyntään, sillä talvikuukausina tuulisähköä tuotetaan kesäkuukausia enemmän (kuva 1).

33 %

Suomen tuulivoimaloiden keskimääräinen kapasiteettikerroin vuonna 2019 oli 33 %.

Tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin

Tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin ilmaisee, kuinka paljon voimalaitos tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa teoreettiseen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli 90 % ajasta, vaikka eivät tuotakaan koko aikaa täydellä teholla. VTT:n tilastojen mukaan vuosina 2011 – 2017 Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden keskimääräinen kapasiteettikerroin vuonna 2019 oli 33 prosenttia.

Voiko sähkö loppua talvella?

Tuotannoltaan vaihtelevan tuulivoiman lisääntyminen Suomen sähköverkossa on synnyttänyt keskustelua siitä, voiko kasvava tuulivoimakapasiteetti aiheuttaa kylminä ajanjaksoina tilanteen, jossa sähköä ei riitä kaikille. Suomen sähkön riittävyys riippuu tuulivoimatuotannon lisäksi muiden voimalaitosten toimintavarmuudesta sekä sähkön siirtokapasiteetin toiminnasta. Suomessa järjestelmävastaava Fingrid huolehtii siitä, että sähkön kulutus ja tuotanto ovat joka hetki tasapainossa. Fingridin mukaan sähköä riittää ja talven kulutushuipuista selvitään, jos tekniikka toimii, eikä useita suurten voimalaitosten tai siirtoyhteyksien vikoja tapahdu samanaikaisesti. Sähkön riittävyys ei ollut vaarassa talven 2018-2019 huippukulutustilanteissa eikä kaudella käytetty tehoreservivoimalaitoksia tai tehoreservikuormaa. Talvi 2019-2020 oli erittäin lauha, jolloin sähkön huippukulutustilanne jäi huomattavasti aiempia vuosia matalammaksi.

Lähteet & lisätietoa:

Riittääkö sähkö Suomessa, Fingrid

Yhteenveto sähköjärjestelmän toiminnasta talvella 2018, Fingrid