Käyttö- ja ylläpitokustannukset

Käyttö- ja ylläpitokustannukset

Tuulivoimalan vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten arvioidaan olevan noin 2 – 3 % projektin alkuperäisestä investointikustannuksista. Tuulivoiman käyttö- ja ylläpitokustannukset muodostuvat:

  • Huoltokustannuksista,
  • Vakuutuskustannuksista ja korjauskustannuksista (joiden keskinäinen jakautuminen riippuu vakuutusten kattavuudesta), sekä
  • Hallinnointikustannuksista.

Huolto- ja korjauskustannukset (suhteutettuna asennettuun tehoon tai tuotettuun energiaan) vaihtelevat voimakkaasti riippuen mm. tuulipuiston koosta ja laitosten yksikkökoosta (huollettavien laitosten lukumäärä), huoltoetäisyyksistä ja -yhteyksistä (esim. merituulivoimaloiden huolto on huomattavasti kalliimpaa kuin maalla sijaitsevien) ja huolto-organisaation tehtyjen huoltosopimusten toimivuudesta. Voimaloiden ikääntyessä huolto- ja korjauskustannukset yleensä vähitellen kasvavat.

Tuulipuisto vaatii muutakin kunnossapitoa kuin tuulivoimaloiden huollon. Tähän kuuluu muun muassa teiden, rakennelmien, sähköverkon ylläpito ja kunnostustyöt. Suomessa tuulivoimaloiden huollosta vastaavat eri voimalavalmistajien ja suomalaisten huoltoyritysten koko maan kattavat huolto-organisaatiot.

2 - 3 %Tuulivoimalan vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat arviolta noin 2 - 3 % projektin investointikustannuksista.