Mitä tuuli on?

Mitä tuuli on?

Tuulen energia on peräisin aurinkoenergiasta. Kaikki uusiutuvat luonnonvarat (paitsi vuorovesi ja maalämpö) ja jopa fossiiliset polttoaineet tulevat viime kädessä auringosta. Lähes puolet aurinkoenergiasta sitoutuu lämpönä maanpintaan ja meriin. Lämmin pinta säteilee pitkäaaltoista lämpösäteilyä takaisin avaruuteen.

Noin kahdesta kolmeen prosenttia auringosta tulevasta energiasta muuttuu liike-energiaksi eli tuuleksi. Tämä on noin 40-kertainen energiamäärä verrattuna maailman tämänhetkiseen energiankulutukseen.

Tuulen synty

Tuulen syntymiseen vaikuttaa maapallon epätasainen lämpeneminen ja jäähtyminen. Lähellä napa-alueita säteily kulkee pitemmän matkan ilmakehässä kuin päiväntasaajalla, jolloin säteily vaimenee sitä enemmän mitä lähemmäksi napa-aluetta tullaan. Aurinko siis lämmittää maanpintaa eri tavoin eri leveysasteilla.

Maapallon muodosta, sekä auringon ja maapallon keskinäisestä sijainnista johtuen lähellä päiväntasaajaa olevat alueet saavat huomattavasti enemmän auringon säteilyä kuin napa-alueet. Epätasaisen lämpenemisen vaikutuksesta maapallo toimii kuin lämpöpumppu siirtäen lämmintä ilmaa napa-alueille ja viileämpää ilmaa päiväntasaajan suuntaan. Tämä lämpimän ilman kiertoliike saa aikaan tuulen. Tuuli siis toisin sanoen pyrkii tasaamaan maapallon alueellisia lämpötilaeroja.

Korkeilla leveysasteilla maanpinnalle tulevan säteilyn määrässä on huomattavan suuri vuodenaikavaihtelu. Suomessa talvikuukaudet ovat tuulisempia kuin kesäkuukaudet. Leveysasteiden ohella säteilyn määrään vaikuttaa merkittävästi myös pilvisyys.

Paikalliseen tuuleen ja tuulisuuteen vaikuttavat monet eri mittakaavan tekijät, kuten suuren mittakaavan säähäiriöt (esim. matalapaineet, maa – meri lämpötilavaihtelut sekä maasto ja maastonmuodot sekä maaston peitteisyys).

Lue lisää Ilmatieteen laitoksen sivuilta