Neuvottelut maanomistajan kanssa

Neuvottelut maanomistajan kanssa

Suomessa saa rakentaa ainoastaan alueelle, jonka hallintaoikeus on rakennuttajalla. Tästä syystä tarvittavat varaukset maa-alueista tehdään heti tuulivoimahankkeen alkuvaiheessa. Maa-alueen voi ostaa tai vuokrata – kuten useimmissa tapauksissa tehdään. Aluksi maa-alueesta saatetaan tehdä kevyempi maankäyttösopimus, joka tuulimittausten ja muun alueen tarkemman soveltuvuuden tutkimisen jälkeen muutetaan vuokrasopimukseksi, tai sopimukseksi rajoitetun maankäyttöoikeuden korvauksesta.

Lue lisää kompensaatiosta maanomistajille

Maanvuokra voidaan maksaa kiinteänä kertakorvauksena tai vuosittaisena vuokrana. Vuokra voidaan myös sitoa tuotettuun energiaan, tai se voi olla näiden yhdistelmä. Sopimuksessa kannattaa käsitellä muun muassa sukupolvenvaihdoksen, perinnönjaon ja muiden omistussuhteiden muutosten vaikutukset, sekä myös voimalan elinkaaren päättymiseen liittyvät seikat.

Hankealuetta etsiessä selvitetään aina myös alueen kaavoitustilanne, ja samalla varmistetaan, että alueita ei olla suojelemassa tai kunta ei ole suunnitellut alueelle muuta käyttöä. Lupaprosessin kulusta ja onnistumistodennäköisyydestä on oltava mahdollisimman hyvä käsitys jo sijoituspaikkaa valittaessa ja maanhankintaneuvotteluja käytäessä, jotta maanomistajalle voidaan kertoa, kuinka hanketta on suunniteltu vietävän eteenpäin. Vastuullinen hanketoimija pitää maanomistajan ajan tasalla hankkeen kehityksestä ja vaiheista hankkeen keston aikana.

Myös valtion maille voi rakentaa tuulivoimaa. Valtion maa- ja merialueita hallinnoi Metsähallitus, jonka kanssa neuvotellaan ja sovitaan valtion maille rakentamisesta.