Tuulivoima ja ympäristö

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman tärkein ympäristövaikutus on hiilidioksipäästöjen vähentyminen sähköntuotannossa. Tuulivoiman alueellisiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuulivoimaloiden sijoittamisen huolellisella suunnittelulla.

: Puhtaampi sähköntuotanto

Puhtaampi sähköntuotanto

: Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset

: Vaikutukset eläimistöön ja kasvillisuuteen

Vaikutukset eläimistöön ja kasvillisuuteen

: Äänivaikutukset

Äänivaikutukset

: Vaikutukset turvallisuuteen

Vaikutukset turvallisuuteen

: Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

: Käytön lopettamisen ympäristövaikutukset

Käytön lopettamisen ympäristövaikutukset