Eurovaaliviestit 2024

Tuulivoima on turvallisuuskysymys huomisen Euroopassa.

Ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus koskettavat koko Eurooppaa. Siksi huomisen Euroopassa on tärkeää huomioida, että:

 

1.    Oma energiantuotanto tuo turvaa – tuuli- ja aurinkovoima ovat nopeimmat tavat lisätä omaa energiantuotantoa

Oma energiantuotanto luo turvaa ja on huoltovarmuuskysymys niin yksittäisen valtion kuin koko Euroopan mittakaavassa. Erityisesti Suomessa energiaturvallisuus kiteytyy oman energiantuotannon vahvistamiseen. Tuulivoima on nopein ja edullisin tapa lisätä Suomeen omaa energiantuotantoa. Suomalaisen ja eurooppalaisen energiaosaamisen vahvistaminen tuo paitsi investointeja ja työpaikkoja, vahvistaa myös alihankintaketjuja ja pitää esimerkiksi kriittisen komponenttivalmistuksen meitä lähellä.

2.      Itä-Suomen aluevalvonnan ja tuulivoiman yhteensovittaminen on Euroopan kokoinen asia

Suomen itäraja on EU-maiden pisin raja Venäjän kanssa ja siksi sillä on suurta strategista merkitystä.  Itä-Suomi on hyvätuulista aluetta ja tuulivoima toisi alueelle investointeja ja vahvistaisi alueen elinvoimaa. Samalla alueellisesti tasaisella tuulivoimarakentamisella voitaisiin tasata sähkön hinnan heilahteluita ja luoda vakautta sähköjärjestelmään. Itä-Suomen elinvoimaisena ja asuttuna pitäminen vahvistaa koko Euroopan turvallisuutta. Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen haasteena oleva aluevalvonnan ja tuulivoiman yhteensovittaminen onkin Euroopan kokoinen asia ja siihen tulisi siksi etsiä ratkaisuja myös EU-tasolla.

3.    Kunnianhimoiset päästövähennys- ja uusiutuvan energian tavoitteet mahdollistavat muutoksen

Ilmastonmuutos on uhka meille kaikille ja EU:n tulee olla eturintamassa tukemassa sen torjumista. Tärkeä väline tässä ovat kunnianhimoiset päästövähennys- ja uusiutuvan energian tavoitteet, jotka tukevat energiamurroksen ripeää toteutumista. Tuuli- ja aurinkovoima ovat  energiamurroksen tärkeimpiä palasia, sillä ne tarjoavat puhdistuvan teollisuuden kipeästi kaipaamaa lisäsähköntuotantoa. Puhtaan ja edullisen energian avulla EU säilyttää kilpailuvalttinsa globaaleilla markkinoilla. Nopeasti rakennettavana tuuli- ja aurinkovoima mahdollistavat uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisen. Edullinen ja puhdas energia on  erityisesti Suomelle yksi tärkeimmistä tavoista pärjätä kilpailussa energiainvestoinneista.

4.      Yhteinen linja energiahankkeiden tukipolitiikassa takaa reilun kohtelun kaikille maille

Suomessa on rakennettu maatuulivoimaa markkinaehtoisesti jo usean vuoden ajan. Merituulivoima sekä aurinkovoima lähestyvät markkinaehtoisuutta. Kansainvälisillä markkinoilla Suomi voi kuitenkin joutua kilpailemaan energiainvestoinneista tilanteessa, jossa toisen valtion jakama tuki vääristää kilpailutilannetta. Euroopan tasolla olisikin tärkeää poistaa mahdollisuus kilpailua vääristäville kansallisille tuille. Kaikkien Euroopan maiden energiateollisuutta tuetaan parhaiten EU:n mahdollistavan ja ennustettavan regulaation kautta.