Jäsenet

Kaikki jäsenet

Wpd Finland Oy

wpd Finland Oy kehittää maa- ja merituulivoimaprojekteja Suomessa ja se kuuluu kansainväliseen wpd-konserniin, yhteen Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd:llä on runsaasti kokemusta uusiutuvan energian projektien kehittämisestä, rahoituksesta ja operoinnista jo vuodesta 1996.

www.wpd.fi

wpd Windmanager Suomi Oy

wpd windmanager on tarjonnut teknistä ja kaupallista hallinnointia tuulipuistoille vuodesta 1998. Räätälöitävissä olevat laajat palvelut sallivat asiakkaille omaisuuden käytön optimoinnin. Noin 500 ammattilaista hallinnoi globaalisti yli 2700:aa voimalaa yli 520:ssä tuulipuistossa, kokonaiskapasiteetiltaan 5870 MW. Asiakkaisiin lukeutuu rahastoja, kansallisia ja ulkomaisia sijoittajaryhmiä sekä valtion toimijoita. Suomessa yritys hallinnoi yli 90:tä voimalaa, kapasiteetiltaan yli 300 MW.

http://www.windmanager.fi

Yit Suomi Oy, Infraprojektit

Kokonaisvaltaiseen Tuulipuistohankkeiden kehittämikonseptiimme kuuluvat hankeideasta lähtien, maanhankinta, luvittaminen, suunnitteluttaminen, infrarakentaminen, on-shore ja off-shore perustusratkaisut, vesirakentaminen, ruoppaukset, alue- ja liityntäsähköistykset, mastojen ja turbiinien asennukset, tuulipuistojen ylläpito ja 24/7 etävalvonta aina projektirahoituksen ja investorihankintaa myöten.

www.yit.fi

YLITORNION TUULIVOIMA OY

Ylitornion Tuulivoima Oy on suomalainen yritys, joka kehittää tuulipuistoa Ylitorniossa.

www.smartwind.fi

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Rahastoyhtiö hallinnoi Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastoa, joka investoi tuulivoimahankkeisiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rahasto mahdollistaa koko tuulivoimahankkeen elinkaaren aikana tuottaman lisäarvon jakamisen paikallisesti ja koko yhteiskunnalle.

https://www.alandsbanken.fi/