Jäsenet

Kaikki jäsenet

Aii Airspace Design

Aii Airspace Design yritys on suomalainen lentomenetelmien sekä ilmailun ratkaisujen kehittäjä ja edelläkävijä. Yhtiö on ISO 9001:2015 laatusertifioitu.
Toimialueita:
Lentomenetelmäsuunnittelu
Ilmailukarttatuotanto
Lentopaikkojen tukipalvelut
Tuulivoimahankkeiden tukipalvelut

Toimimme yhteistyössä ilmailuviranomaisten ja palveluntuottajien kanssa niin kansallisesti, kuin kansainvälisestikin.

Aii Airspace Design tuo tuulivoimahankkeisiin tarvittavan ilmailuosaamisen, jolla:
Pystytään optimoimaan tuulivoimapuistojen sijainnit ja tuulivoimaloiden korkeudet
Saadaan ennakoiden tietoa uusista tuulivoimahankkeille vapautuvista alueista
Säästetään resursseja lentoestelupiin liittyvissä prosesseissa
Saadaan tarvittavaa, ajantasaista ja ennakoivaa ilmailutietoutta hankkeisiin ja lentoestelupiin liittyen.

https://www.airspace.fi/

Airice Oy

Airice Oy is a specialist company in wind power industry. GWO trainings and other educational operations are in increasing role. Also strong background in wind turbine technology, site safety and delivery supervisions.

Airice Oy on asiantuntijayritys tuulivoima-alalla. GWO koulutukset ja muut tekniseen koulutukseen liittyvät toiminnot ovat merkittävässä roolissa. Osaamista myös tuulivoimatekniikassa, työturvallisuudessa ja toimitusvalvonnassa.

https://airice.fi

Aker Arctic Technology OY

Aker Arctic tarjoaa suunnittelu ja konsultointipalveluja merituulivoimahankkeisiin.
Olemme erikoistuneet merituulivoimaloiden perustusratkaisujen suunnitteluun. Itämeren alueella vaaditaan erityisiä ratkaisuja jotka soveltuvat jäätyvään mereen. Määritämme perustusten suunnittelukriteerit huomioiden kussakin paikassa olevat olosuhteet ja kehitämme soveltuvat ratkaisut. Omistamme erityisen testauslaboratorion jossa eri rakenneratkaisut testataan ennen valintaa ja lopullista suunnittelua. Tämä jäädytettävä testiallas on 75 metriä pitkä ja 8 metriä leveä ja 2,5 metriä syvä.
Tarjoamme myös konsultointia asennukseen, logistiikkaan ja huoltoaluksien suunnittelua ja projektointia.

http://www.akerarctic.fi

Aker Solutions Finland Oy

Aker Solutions Finland Oy provides Project Management and Consulting Services to the energy and wind power industry.

www.akersolutions.com

Allwinds Ab

Allwinds utför årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer på vindkraftverk samt reparation av blockstop och vinschar som finns i vindkraftverkens hissar. Med vår vingkorg utför vi kostnadseffektivt vingreparationer och med vare vårt reservdelslager kan reparationstiden vid ett eventuellt stopp reduceras.

www.allwinds.ax