Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tiedotteet 27.4.2023

Voimajohdon lunastuskorvaus metsämaalla on monen asian summa

Tuulivoiman ja muun sähköinfran käyttöönottoon tarvitaan sähkönsiirtolinjoja, jotka mahdollistavat sähkön saatavuuden kaikkialle Suomeen. Siirtolinjojen alle jäävästä maa-alasta maksetaan maanomistajalle lunastuslain mukainen korvaus. Lunastuslain tavoitteena on taata maanomistajalle täysi korvaus lunastetusta maasta. Lunastetun metsämaan korvaukset vaihtelevat puuston määrän, laadun ja sijainnin mukaan. Yleisimmin korvausmäärissä puhutaan tuhansista euroista, kun otetaan huomioon puun myynnistä saatu tulo sekä menetetyistä […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 19.4.2023

Tuulivoiman hiilikädenjälki ja vaikutus suomalaiseen metsään

Tuulivoiman yleistyttyä Suomessa ovat keskusteluun nousseet tuulivoimarakentamisen ilmastovaikutukset ja vaikutukset suomalaisten metsien hiilinieluun. Etha Windin tuoreen selvityksen mukaan tuulivoiman positiivinen vaikutus, joka saavutetaan päästövähennyksinä, on 50 kertaa suurempi, kuin sen ilmastonegatiiviset vaikutukset. Tuulivoiman tarvitsema metsäala ei ole suuri; on arvioitu, että 100 terawattitunnin (TWh) tuulivoimatuotannon tarvitsema maapinta-ala olisi noin 0,15 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. Viime vuonna […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 5.4.2023

Terveiset uudelle hallitukselle: näin Suomi varmistaa tuulivoima-alan miljardi-investoinnit

Tuulivoima on yksi Suomen merkittävimmistä ja nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista; vuonna 2022 tuulivoima toi yli kolmanneksen kaikista Suomen teollisuuden investoinneista. Edullinen tuulisähkö ja vahva tuulivoimahankeportfolio ovat Suomen ainoita kilpailuetuja, kun vihreän siirtymän investoinneille, kuten vetyhankkeille, etsitään rakentamiskohteita. Tuulivoiman rakentaminen on myös nopein ja edullisin tapa irtautua tuontienergiariippuvuudesta. Tuulivoima-ala toivoo, että Suomen uusi hallitus mahdollistaa alan kasvun […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 15.3.2023

Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Selvitysmiehen raportti avaa mahdollisuuden rakentaa tuulivoimaa myös Itä-Suomeen 

Työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön ja ympäristöministeriön kutsuman selvitysmiehen kenraaliluutnantti evp. Arto Rädyn selvitys esittelee keinoja tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamiseksi Itä-Suomessa. Selvitysmiehen esittämät toimenpiteet on pantava nopeasti täytäntöön. Samalla pitää jatkaa lisätoimien kartoittamista, jotta itäisen Suomen suurta investointipotentiaalia ei menetetä.   Tuulivoimalat vaikuttavat tutkien toimintaan. Nykyisellään tuulivoima onkin sijoittunut korostuneesti Suomen länsiosiin, jonne on ollut helpompi […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 6.3.2023

Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön selvitetään laajassa Luonnonvarakeskuksen sekä tuulivoima-alan yhteishankkeessa

Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön ei tunneta vielä laajasti, mutta nyt käynnistyneessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja tuulivoima-alan toimijoiden yhteishankkeessa vaikutuksia tullaan selvittämään niin sanottuihin direktiivilajeihin eli suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi metsästäjien näkemyksiä ja kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista metsästykseen. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja tuulivoima-alan toimijoiden viisivuotisessa tutkimushankkeessa Metsäeläinten esiintyminen ja elinympäristöjen käyttö tuulivoimaloiden lähialueilla (WINDLIFE) selvitetään tuulivoiman vaikutuksia […]

Lue artikkeli