Tuulivoima-ala kannattaa lunastuskorvausten korotusta

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan lunastuslainsäädännön muutosta, joka korottaisi lunastettavasta omaisuudesta saatavan korvauksen määrää. Lunastuslaissa linjataan, että esimerkiksi tien tai muun kriittisen infrahankkeen vuoksi lunastettavasta omaisuudesta tulee maksaa täysi korvaus sen käyvän hinnan mukaan. Nyt lain korvausperusteet ovat tarkistettavana. Tuulivoima-ala näkee kaikkia lainalaisia toimintoja yhdenmukaisesti kohtelevan lunastuskorvausten korotuksen positiivisena kehityksenä.

Lunastuslaki antaa valtiolle, kunnalle tai yritykselle oikeuden hankkia tarvitsemansa maa-alueet yhteiskunnan kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi. Tuulivoiman ja muun sähköinfran käyttöönottoon tarvitaan kattava sähkönsiirtolinjojen verkosto, jotta sähköä voidaan jakaa tehokkaasti ja tasaisesti kaikkialle Suomessa. Siirtolinjojen alle jäävän maa-alan hallintaoikeus haetaan lunastusmenettelyn kautta. Suomen tuulivoima-ala kannattaa lunastuskorvaustason tarkastamista ja korottamista, jotta maaomistajat saavat maastaan jatkossakin asianmukaisen korvauksen.

”Puhdas sähköntuotanto on yhteiskunnan kannalta kriittistä infraa, jonka rakentaminen on meille välttämättömyys. Vaikka lunastus voi olla epämiellyttävä kokemus maanomistajalle, lunastuslain avulla voimme varmistaa, että maanomistajat saavat täyden korvauksen maansa menettämisestä ja että yhteiskunnan tarpeet voidaan silti toteuttaa. Tästä syystä kannatamme lunastuskorvauksen korotusta. On kuitenkin tärkeää, että kaikkia lunastuslain alaisia toimintoja kohdellaan tasavertaisesti”, kommentoi Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja.

Erona esimerkiksi kuntien tekemille lunastuksille sähkönsiirtolinjojen alle jäävän maan omistusoikeus jää maanomistajalle. Omistajalla on edelleen rajoitettu käyttöoikeus maahan, jossa voi tietyt korkeusrajoitukset huomioiden kasvattaa esimerkiksi kasveja. Jos sähkönsiirtolinja puretaan, palautuu maan täysi omistus- ja käyttöoikeus maanomistajalle.

Miten lunastuskorvaus määräytyy

Yleisellä tasolla lunastuslain mukainen täysi korvaus määrätään hankkeesta maanomistajalle aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Korvaus muodostuu kohteen-, vahingon- ja haitankorvauksesta. Metsämaalla korvaukset vaihtelevat puuston määrän, laadun ja sijainnin mukaan. Korvausta määrätään maapohjan ja taimikon menetyksestä, ennenaikaisesta hakkuusta aiheutuvasta vahingosta sekä muista menetyksistä, kuten esimerkiksi hukkaan menneistä metsänparannustöistä.

Metsämaapohjan arvo on muutamia satoja euroja hehtaarilta. Taimikon menetyksestä ja ennenaikaisen hakkuun vahingosta määrättävä korvaus, niin kutsuttu odotusarvolisä, voi olla arvoltaan useita tuhansia euroja hehtaarilta. Lunastuskorvauksen lisäksi maanomistaja saa myös lunastettavalta alueelta myytävästä puustosta saatavat tulot. Hankkeen vuoksi poistettavan puuston arvo voi olla arvoltaan jopa yli kymmenen tuhatta euroa hehtaarilta.