Liity yritysjäseneksi

Jäsenmaksulaskuri ja jäsenhakemus

STY:n jäsenet on jaoteltu yhdeksään eri kategoriaan toimialan mukaan. Hankekehittäjien, voimaloiden omistajien ja sähköntuottajien, voimalavalmistajien sekä investoreiden jäsenmaksut määräytyvät markkinalla menestymisen ja aktiivisuuden mukaan, sillä maksun määräytymisperusteissa katsotaan myytyjen voimaloiden tai hankekehityksessä ja sähköntuotannossa olevien voimaloiden yhteenlaskettua tehoa. Muiden jäsenkategorioiden jäsenmaksut määräytyvät pääasiassa yrityksen henkilöstön määrän perusteella. Jäsenyrityksen pääorganisaatio tai sen tytäryhtiöitä voidaan sisällyttää myös jäsenyyteen, tällöin jäsenyyteen lasketaan näiden kaikkien yhteinen henkilöstön määrä.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisen jäsenen äänimäärä riippuu jäsenen jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenellä on käytettävissään 1 ääni jäsenmaksun kutakin alkavaa tuhatta euroa kohden. Myös Tuulivoima-lehtien postitusmäärä yritykseen riippuu jäsenmaksun suuruudesta.

Alla olevalla laskurilla voit määrittää yrityksesi jäsenmaksun ja halutessasi lopuksi liittyä jäseneksi suoraan laskurin kautta. Mikäli et löydä itsellesi sopivaa kategoriaa tai sinulle herää muita jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä voit olla yhteydessä jäsenpalveluihin jasenpalvelut@tuulivoimayhdistys.fi