Opas tuulipuistossa metsästäville: Viestinvaihto toimijoiden välillä on tärkeää – muista vähintään nämä 7 asiaa

Ilmatar on julkaissut Metsästys tuulipuistossa -oppaan yhteistyössä Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) kanssa. Työn toteutti konsulttiyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy. Tarve ohjeistukselle on tullut esille keskusteluissa tuulivoima-alan sekä riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, yksittäisten metsästäjien ja jahtiporukoiden sekä urakoitsijoiden välillä. 

Metsästys tuulipuistossa -opas on laadittu tuulivoiman ja metsästyksen yhteensovittamiseksi tuulipuistojen alueilla. Ohjeistuksessa kuvataan tuulivoima-alueen kehitysvaihetta, rakennusvaihetta ja tuotannon aikaista toimintaa. Oppaassa kerrotaan tuulivoimatoimijoille ja metsästäjille olennaisista asioista, jotka tulee ottaa huomioon tuulivoimahankkeen eri vaiheissa.  

”Olen keskustellut useiden riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen kanssa viime vuosina ja metsästäminen Ilmattaren tuulipuistoalueilla on ollut tuttu aihe. Selkeän tarpeen tunnistettuamme päätimme toteuttaa tämän ohjeistuksen. On tärkeää tuoda ilmi, että metsästys ja tuulivoima ovat yhteensovitettavissa, kunhan tieto eri toimijoiden välillä kulkee ja vuoropuhelu on aktiivista”, Ilmattaren itäisen ja pohjoisen Suomen hankekehityksen Team Lead Lauri Vierto näkee. 

”Tuulivoimahankkeen suunnittelu ja rakentuminen ei rajoita metsästämistä alueella. Tuulivoimahanke avaa metsästystoiminnalle myös uusia mahdollisuuksia, joista kerrotaan oppaassa. On todella tärkeää viestiä kansalaisille turvallisesta harrastamisesta tuulipuistoalueella, jossa liikkumista ei rajoiteta, mutta jossa vallitsevat erityiset olosuhteet”, Vierto selventää.

Metsästys tuulipuistossa -oppaan tavoite on taata turvallisuus, metsästysmahdollisuudet ja tuulivoimantuotanto samalla alueella. Ohjeistus ottaa huomioon myös eri vuodenaikoina huomioitavat erityispiirteet. 

”Suomessa on paljon metsästäjiä. Tuulivoima ja metsästys sijoittuvat samoille alueille, joten on ymmärrettävää, että tuulipuistossa metsästämisestä puhutaan paljon. Aiheesta liikkuu myös virheellisiä olettamuksia ja niiden perusteella syntynyttä huolta, joten on hyvä, että tietoa on nyt koottu yhteen pakettiin. Me kuulemme paljon myönteisiä kokemuksia metsästysseurojen ja tuulivoimatoimijoiden yhteistyöstä. Varhain alkava ja koko tuulipuiston elinkaaren ajan jatkuva vuorovaikutus ja jutteluyhteys on erittäin tärkeää. Erityisen arvokasta on kuulla metsästäjiä hankekehityksen aikana, sillä heillä on paljon tietoa alueesta. Erityisen paljon viestinnän koordinaatiota tarvitaan parin vuoden mittaisen rakentamisvaiheen aikana”, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie.

Oppaan yhteenvedossa todetaan seuraavat faktat: 
 
→ Kommunikoi hanketoimijan kanssa aktiivisesti. 

→ Osallistu tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessiin. 

→ Huomioi rakennusvaiheessa raskas liikenne ja pidä aktiivisesti yhteyttä hankevastaavaan. 

→ Älä rakenna metsästyksen vaatimia taukopaikkoja tai metsästystorneja alueelle, jossa on voimalasta putoavan jään riski. 

→ Ota tuulipuiston toimintavaiheessa tarvittaessa yhteyttä tuulivoimalan valvomoon. 

→ Noudata turvallisen metsästysammunnan periaatteita. 

→ Hanketoimijat pyrkivät aktiivisesti etsimään yhteistyömuotoja metsästysseurojen kanssa alueellisen metsästystoiminnan tukemiseksi. Toimenpiteitä voivat olla mm. laavujen, nuotiopaikkojen tai riistatornien rakentaminen sekä uusien riistapeltojen toteuttaminen. 

Metsästys tuulipuistossa -opas on ladattavissa STY:n verkkosivuilta sähköisenä ja painokelpoisena versiona. 

Lisätiedot: 

Lauri Vierto 
Team Lead, hankekehitys 
Ilmatar Energy 
+358 50 376 5204 
lauri.vierto@ilmatar.fi