Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tiedotteet 23.2.2018

70 % Suomeen asennetuista voimaloista on suomalaisessa omistuksessa

Viime vuoden tuulivoimatilastoista ilmenee, että suomalaiset omistavat valtaosan, 70 prosenttia, Suomeen rakennetuista tuulivoimaloista. Loput tuulivoimaloista ovat pääosin eurooppalaisessa omistuksessa. Suomeen rakennetut voimalat ovat myös eurooppalaista alkuperää. Eniten tuulivoimaa on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jossa sijaitsee lähes puolet kaikesta Suomen tuulivoimasta. Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi viime vuonna merkittävästi, 34 prosenttia, edellisvuoteen verrattuna. Yli kaksi kolmasosaa Suomen tuulivoimalakannasta on suomalaisessa […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 12.2.2018

Tuulivoima tuo kuntiin jopa yli miljoonan kiinteistöveroa vuodessa

Tuulivoimaloiden kiinteistövero kerryttää tuulivoimakuntien kassoja merkittävillä summilla vuodessa. Kuudesta Suomen suurimmasta tuulivoimakunnasta kolme saa kiinteistöveroa nykyisellä voimalakannallaan jopa yli miljoonan vuodessa. Tuulivoimaloiden kiinteistöverokertymä nousee, kun tuulivoimalat siirtyivät vuoden 2018 alusta voimalaitosten kiinteistöveron piiriin. Vuoden alusta voimaan tulleen veromuutoksen ansiosta kunnat saavat jatkossa entistä selkeästi suuremmat verotulot tuulivoimaloistaan. Tuulivoimaloista maksettu kiinteistövero nousee, kun tuulipuistoissa sijaitsevista tuulivoimaloista […]

Lue artikkeli

Tiedotteet 1.1.2018

Tuulivoimavuosi 2017: 2000 MW raja rikkoontui – koko Helsinki voisi pyöriä tuulisähköllä

Suomen tuulivoimakapasiteetti ylitti viime vuoden aikana 2000 megawatin rajan. Kapasiteetti on tuplaantunut ennätysnopeasti, sillä Suomen tuulivoimakapasiteetti ylitti 1000 megawatin rajan vasta kaksi vuotta sitten. Tällä hetkellä tuulisähköä Suomessa tuottaa 700 voimalaa, joilla katetaan jo lähes 6 prosenttia Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Tuulivoiman vuosituotannolla voitaisiin kattaa Suomen suurimman sähkönkuluttajakunnan Helsingin vuotuinen sähköntarve. Vuoden 2017 tuulivoimatilastojen mukaan Suomeen […]

Lue artikkeli