Tuulivoimatuotanto kasvoi 25 % vuonna 2023 – Kotimainen lisätuulivoima kasvattaa sähkön saatavuutta

Suomeen rakennetaan vauhdilla lisää tuulivoimaa, mikä lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja energiaturvallisuutta geopoliittisen tilanteen aiheutettua energiahuoltoon epävarmuutta. Kotimaisen tuulisähkön tuotanto kasvoi 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoima on kasvanut yhdeksi merkittävimmistä sähköntuotantomuodoistamme, mutta samaan aikaan olisi tärkeää pystyä rakentamaan tuulivoimaa tasaisesti eri puolille maata. Alueellisesti kattava rakentaminen paitsi tasaisi tuotannonvaihteluita, myös toisi paljon kaivattua elinvoimaa Itä-Suomeen.

Tuulivoimalla katettiin viime vuonna 18,2 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä ja tuulivoima on nyt maamme kolmanneksi suurin sähköntuotantomuoto, niukasti vesivoiman perässä (18,8 %). Jo tehtyjen investointipäätösten perusteella tiedetään, että tuulivoima tulee kasvamaan Suomen suurimmaksi sähköntuotantomuodoksi tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2023 Suomen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti kasvoi vilkkaan rakentamisen myötä 23 prosenttia. Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen ajoitetaan vähätuulisempaan kesäkauteen, ja voimaloiden käyttöönotot tapahtuvat usein lähellä vuodenvaihdetta. Näin ollen suurin osa viime vuonna valmistuneista tuulivoimaloista alkoi tuottaa sähköä vasta aivan vuoden lopussa, ja ne antavat täyden panoksensa tuotantolukuihin vasta tänä vuonna.

Tuulivoiman tuotanto vaihtelee – luonnollisesti – tuulisuuden mukaan. Hyvällä tuulella sähköntuotantoa on paljon ja sähkö on tyypillisesti edullista, koska edullista raaka-ainetta eli tuulta on runsaasti tarjolla. Tuulisuus kuitenkin vaihtelee alueittain, ja mitä laajempaa aluetta tarkastellaan, sitä todennäköisemmin aina jossakin päin tuulee riittävästi tuulivoimatuotannon kannalta. ”Tuulivoimakapasiteetin alueellisesti tasaisella rakentamisella voidaan tasata sähkön hinnan heilahteluita, luoda vakautta sähköjärjestelmään ja parantaa investointien kannattavuutta”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen kiteyttää. LUT-yliopiston tuore selvitys osoittaa selkeästi, että nykyistä hajautetumpi rakentaminen vähentäisi merkittävästi ajanjaksoja, jolloin tuulivoimatuotantoa on vain vähän tarjolla tietyn alueen heikkojen tuulien vuoksi.

Tuulivoimarakentamisen turvaaminen on tärkeää, jotta saamme houkuteltua puhtaan edullisen sähkön avulla Suomeen uusia, paljon sähköä kuluttavia teollisuushankkeita, ja ennen kaikkea niiden mukaan tuomaa työtä ja muita aluetalousvaikutuksia. Nämä tulevat investoinnit ovat erittäin tärkeitä myös Itä-Suomelle. Tästä syystä tuulivoimaloiden ja tutkien rinnakkaiselon mahdollistamiseksi on tehtävä töitä pitkäjänteisesti ja ratkaisukeskeisesti, muun muassa uusia teknologisia ratkaisuja kartoittaen. Itä-Suomen elinvoima on paitsi koko Suomen talouden, myös maanpuolustuksen kannalta keskeistä.

”Tuulivoimarakentamisen mahdollistaminen myös Itä-Suomessa on ratkaisu moneen hallitusohjelmassakin tunnistettuun haasteeseen. Kuulemme viestiä, että Suomi ja itäraja-asiat ovat nyt EU:ssa monien tahojen puheissa. Nyt on hetki, jolloin voimme saada EU:n mukaan talkoisiin ratkaisemaan Itä-Suomen elinvoima-asioita ja samalla uusiutuvan energian edistämistä”, Mikkonen summaa.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen tuulivoimatilastot 2023 

Energiateollisuuden sähkövuosi 2023-tilasto