Tuulivoima-alan lukuisat uramahdollisuudet tutuiksi OPO-päivillä

Tuulivoima on Suomessa suhteellisen uusi energiateollisuudenala, joka tarvitsee puhtaan huomisen tekijöitä monilta eri ammattialoilta. Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) on mukana 9.2.2024 Rovaniemellä OPO-päivien Energiakäytävällä tuomassa tietoa alan tarjoamista uramahdollisuuksista, koulutuksesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Energiamurros on tärkeässä roolissa, kun halutaan hillitä ilmastonmuutosta. Puhtaasti tuotettu sähkö ja lämpö ovat edellytykset kestävälle tulevaisuudelle. STY sekä muut alan toimijat kannustavat opintojaan suunnittelevia hakeutumaan esimerkiksi tekniikan tai luonnontieteiden alalle, sillä uusia tekijöitä tarvitaan tälläkin hetkellä. Koulutusmahdollisuuksia ja suuntautumisvaihtoehtoja on paljon, sillä opintoja voi suorittaa ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Kasvava tuulivoima-ala työllistää osaajia suoraan ja välillisesti kaikilta koulutusasteilta läpi koko tuulivoimahankkeen elinkaaren

Tuulivoima-ala mahdollistaa monenlaisia urapolkuja kehittyä alan osaajaksi kotimaassa, mutta myös kansainvälisesti. Hankkeen suunnitteluvaiheessa tarvitaan erityisesti maantieteilijöitä, biologeja, laskennan ja rahoituksen osaajia, kaavoittajia, juristeja, projektinhallinnan ja viestinnän asiantuntijoita sekä sähköalan insinöörejä. Rakennusvaiheessa kysyntää on muun muassa paikallisille palveluntuottajille sekä logistiikan, rakentamisen ja infran ammattilaisille. Ennen kaikkea alalle tarvitaan tuulivoima-asentajia huollon ja kunnossapidon tehtäviin voimaloiden 25–35-vuotisen käyttöiän ajaksi.

STY:n kanssa tuulivoima-alan ammattialoja OPO-päivillä esittelee huollon ja kunnossapidon osalta voimalavalmistaja Siemens Gamesa sekä hankesuunnittelun osalta Energiequelle. Lisäksi Energiakäytävällä mukana ovat mm. Energiateollisuus ry, Caverion Oy, Näkymätön voima -kampanja STEK ry (Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry), Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry sekä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy, Energiaviraston tukemana.

Lisätietoja

Opo-päivät 2024

Tuulen tuomaa työtä -juttusarjassa esitellään tuulivoiman työllistämiä ihmisiä ja heidän työtään

Opiskelijalle