Käytön lopettamisen ympäristövaikutukset

Käytön lopettamisen ympäristövaikutukset

Kun tuulivoimala tulee käyttöikänsä (noin 20 – 25 vuotta) päähän, voimala puretaan ja sen osat kierrätetään. Tuulivoimalan purkamisesta vastaa voimalan omistaja.

Useimmissa tapauksissa tuulivoima-alueella on jälkimarkkinat, ja samalle paikalle voidaan luvittaa uusi tuulivoimala. Mikäli alueelle ei sijoiteta uusia tuulivoimaloita, maisema palautetaan ennalleen tuulivoimalan käytön lopettamisen jälkeen. Voimaloiden perustoja ei yleensä kaiveta pois, vaan ne maisemoidaan. Perustus voidaan maisemoida peittämällä näkyvät osat maalla, tai vaihtoehtoisesti purkaa osittain tai kokonaan ja viimeistellä maatäytöllä.

Tuulivoimala ei aina kuitenkaan välttämättä ole teknisen käyttöikänsä päässä, kun sen vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi. Tämä voi johtua esimerkiksi voimalateknologian nopeasta kehittymisestä – uudempi voimalamalli voi samalla paikalla tuottaa merkittävästi enemmän sähköä, jolloin voimalan päivittäminen voi olla kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin vanhan voimalan tuotannossapito.

Lue lisää: Lapojen uusi elämä