Vaikutukset turvallisuuteen

Vaikutukset turvallisuuteen

Tuulivoima on turvallinen tapa tuottaa sähköä – tuulivoimatuotannosta syntyy hyvin harvoin vaaraa ulkopuolisille ja mahdollisten onnettomuudet, kuten voimalapalo, ovat paitsi harvinaisia, myös paikallisia.

Hyvän turvallisuustason ylläpitäminen vaatii voimaloiden säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa. Kunnossapitohenkilöstöllä on oltava riittävä koulutus ja pätevyys tekemäänsä työhön. Korkealla työskentelyssä on omat riskinsä mutta kuten muutkin korkealla työskentelevät, koulutetaan huoltoasentajat erityisiin työskentelyolosuhteisiin ja turvallisuusstandardit huoltotyössä ovat korkeat. Lue lisää tuulivoima-alan turvallisuuskoulutuksista.

Liikkumista tuulipuiston alueella ei pääsääntöisesti rajoiteta. Kyse on kuitenkin teollisesta sähköntuotantoalueesta, joten esimerkiksi leiriytymistä tai muuta pitkäkestoista oleskelua voimaloiden välittömässä läheisyydessä on syytä välttää. Tuulivoimaloiden etäisyydet liikenneväyliin ja vaikutukset lentoliikenteeseen selvitetään ja huomioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Voimaloiden ja liikenneväylien välille varataan aina riittävä suojaetäisyys.

Jää

Tuulivoimaloiden lapoihin ja rakenteisiin voi kertyä jäätä tai tykkylunta. Jäätämisen todennäköisyys vaihtelee alueittain. Jäätävien olosuhteiden aikaan voimalan lähellä liikkumista on hyvä välttää, koska voimalasta voi tietyissä olosuhteissa lavoista tippua irtoavaa lunta tai jäätä. Pääsääntöisesti irtoava materiaali putoaa roottorin halkaisijan sisäpuolelle eli lapojen alle, mutta kappaleita voi lentää myös kauemmas.

Mikäli tuulivoimalan lähialueilla on paljon esimerkiksi virkistyskäyttöä, on todennäköisimmille kulkureiteille hyvä asentaa varoituskylttejä tai joissakin tapauksissa myös varoitusvaloja. Mahdollisena riskialueena voidaan laajimmillaan käytännössä pitää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen voimalan tornin korkeus ja roottorin halkaisija.

Jään muodostumista tuulivoimaloihin tarkkaillaan jatkuvasti. Pienikin määrä jäätä tuulivoimalan lavoissa aiheuttaa menetyksiä sähköntuotannossa. Lisäksi jää aiheuttaa epätasapainoa ja siten ylimääräistä rasitusta voimalan rakenteille. Jäätä kertyy todennäköisemmin silloin, kun voimala on pysähdyksissä. Voimalan käynnistyessä on voimalan alla oleskelua ja pysäköintiä syytä välttää, koska lapojen lähtiessä taas liikkeelle on jään tippuminen todennäköisintä.

Tulipalo

Vaikka tuulivoimaloiden palot ovatkin hyvin harvinaisia voi tuulivoimala palaa kuten kaikki muutkin rakennetut kohteet. Tulipalon sattuessa Pelastuslaitoksen tehtävänä on ympäristön turvaaminen, palon leviämisen estäminen ja alueen eristäminen niin, että ulkopuolisille ei koidu vaaraa. Voimalassa työskentelevät henkilöt on koulutettu poistumaan voimalasta turvallisesti myös onnettomuustilanteissa.