Tuulivoima tuo kuntiin jopa yli miljoonan kiinteistöveroa vuodessa

Tuulivoimaloiden kiinteistövero kerryttää tuulivoimakuntien kassoja merkittävillä summilla vuodessa. Kuudesta Suomen suurimmasta tuulivoimakunnasta kolme saa kiinteistöveroa nykyisellä voimalakannallaan jopa yli miljoonan vuodessa. Tuulivoimaloiden kiinteistöverokertymä nousee, kun tuulivoimalat siirtyivät vuoden 2018 alusta voimalaitosten kiinteistöveron piiriin.

Vuoden alusta voimaan tulleen veromuutoksen ansiosta kunnat saavat jatkossa entistä selkeästi suuremmat verotulot tuulivoimaloistaan. Tuulivoimaloista maksettu kiinteistövero nousee, kun tuulipuistoissa sijaitsevista tuulivoimaloista aletaan periä yleisen kiinteistöveron sijaan voimalaitoksen kiinteistöveroa. Korotus on noin kolminkertainen aiemmin maksettuun yleiseen kiinteistöveroon nähden. Suomen kuusi suurinta tuulivoimakuntaa saavat kuluvana vuonna olemassa olevista tuulivoimaloistaan noin 1,4 – 0,7 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvu lisää tuulivoiman houkuttelevuutta kunnille.

”Maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien suhteellinen velkaantuneisuus lisääntyy. Samaan aikaan tarvitsemme entistä rohkeampaa panostusta paikkakunnan elinvoimaa vahvistavaan palvelutuotantoon ja matkailun ohella muidenkin elinkeinojen toimintaedellytyksiin. Tuulivoiman kiinteistöverot vahvistavat talouttamme noin yhden tuloveroprosentin verokertymän verran. Tällä lisätulolla on huomattava merkitys vauhdittaessamme Kalajoen positiivisen kehityksen kierrettä”, kertoo Suomen suurimman tuulivoimakunnan, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Kalajoella pyöri vuoden 2017 lopussa 64 tuulivoimalaa.

”Paikallinen hyöty lisää myös paikallista hyväksyttävyyttä, mikä on tuulivoimahankkeille elintärkeä asia. On hienoa, että kunnat voivat saada puhtaan energian tuottamisen kautta uusia tulonlähteitä aikana, jolloin kuntatalouden pyörittämisessä on haasteita. Vaikka kiinteistöveron korotus onkin hankkeille iso lisäkustannus, on sillä positiivisia vaikutuksia yleiseen hyväksyttävyyteen”, sanoo Anni Mikkonen Suomen Tuulivoimayhdistyksestä ja jatkaa ”Kiinteistöverojen huippuvuodet ovat tähän tietoon 2018 ja 2019. Jos tuulivoimarakentaminen tökkää Suomessa tähän, eivät kuntienkaan kiinteistöverokertymä tuulivoimasta luonnollisestikaan enää kasva. Siksikin uusiutuvan energian tukimekanismi pitäisi saada etenemään pikaisella aikataululla”.

Kaikissa tarkastellussa kuudessa kunnassa voimalaitoksia verotetaan korkeimmalla mahdollisella kiinteistöveroprosentilla, joka on 3,1 % vuonna 2018. Yhteensä nämä kuusi tuulivoimakuntaa keräävät verotuloa tulevana vuonna 6,2 miljoonaa euroa. Summa vastaa noin 190 sairaanhoitajan keskimääräistä vuosipalkkaa sivukuluineen. Tuulivoimaa on rakennettu Suomessa nyt yli 70 kuntaan.