Tuulen voimaa ja tunnetta -kuvakisan säännöt

1. Järjestäjä

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY)

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun eivät saa osallistua STY:n työntekijät. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on kuvaan täydet oikeudet eli oikeudet kuvan käyttämiseen ja levittämiseen ja että, kuvissa olevat tunnistettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvien julkaisemiseen. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla, mutta STY:llä on oikeus käyttää kuvamateriaalia omissa julkaisuissaan.

3. Kilpailuaika

Kilpailu on voimassa 8.6. – 14.6.2022 Osallistumista ei hyväksytä kilpailuajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua kilpailuun ja siihen liittyvään arvontaan

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostiin tuuli@tuulivoimayhdistys.fi Aiheotsikolla Tuulen voimaa ja tunnetta -kuvakisa. Lisää kuvaan joku otsikko, tarina tai seloste kuvasta.

STY jakaa kuvakisaan osallistuneet kuvat Instagram-tilillään ja voi tägätä kuvan lähettäjän #tuulenvoimaajatunnetta hästägillä, jos kilpailuun osallistuja on sen ilmoittanut. Kilpailuun saa osallistua useammalla kuvalla.

Ennen osallistumistaan osallistujan tulee lukea ja hyväksyä kilpailujen ja arvontojen tietosuojaseloste: sivulta https://tuulivoimayhdistys.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/tietosuojaseloste

5. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) ja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisesti. Kaikki osallistujien yhteystiedot, lukuunottamatta Instagram-profiilia, pysyvät salaisena koko kampanjan ajan.

6. Palkinnot

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan lahjakortti Partioaittaan. Lahjakortin arvo on 150 euroa.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

STY on henkilökohtaisesti yhteydessä voittajiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, palkinto jää lunastamatta.

7. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Palkinnot ovat henkilökohtaisia, ja STY luovuttaa ne vain arvonnan voittajille. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Palkintojen vastaanottajat vapauttavat STY:n, kilpailun yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.

Järjestäjä ei myöskään vastaa Facebookin, Instagramin tai muun ulkopuolisen tahon aiheuttamista ongelmista. Järjestäjällä on oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa kuvat kampanjasta. Kyseisten kuvien lähettäjillä ei ole tämän jälkeen mitään oikeutta osallistua kampanjaan. Lisäksi Järjestäjä pidättää oikeuden tarkistaa tykkäykset/osallistumiset ja väärinkäytöksiin perustuvat tykkäykset hylätään.

9. Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta aiheutuvan mahdollisen veron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

10. Palkintojen luovutus/julkisuus/kuvien käyttö

Palkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kaikkien kilpailun aikana osallistuneiden kuvaa, kuvatekstiä ja osallistujan nimimerkkiä voidaan käyttää kampanjaan liittyvissä julkaisussa STY:n markkinoinnin ja viestinnän kanavissa joko kampanjan aikana tai sen jälkeen. Osallistumalla kuvalla kilpailuun osallistuja siis hyväksyy samalla, että kuvaa voidaan käyttää STY:n viestintätarkoituksiin.

11. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä säännöt.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

12. Järjestäjät pidättävät oikeuden muuttaa sääntöjä.

14. Kilpailun kesto

Kilpailuun osallistuminen päättyy 14.6 klo 23.59 ellei toisin ilmoiteta.

Kuvia julkaistaan STY:n Instagram-tilillä. Kun kuva on julkaistu, lähetämme tiedon kuvan julkaisemisesta tägäämällä kuvan lähettäjän Instagram-profiiliin tai sähköpostilla.

15. Osallistumisen peruutus

Mikäli kilpailuun osallistunut henkilö haluaa peruuttaa osallistumisensa, tulee hänen olla yhteydessä Järjestäjään sähköpostitse osoitteeseen tuuli@tuulivoimayhdistys.fi. Peruuttamista varten tarvitsemme osallistujan sähköpostiosoitteen. Järjestäjä sitoutuu poistamaan kuvan kampanjasta viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa.

16. Henkilötietojen säilytys

STY säilyttää kampanjaan osallistuneiden tietoja (kuva, nimi, sähköpostiosoite) 31.8.2022 asti. STY:llä on oikeus tallentaa, käyttää ja säilyttää kuvakisaan lähetettyjä kilpailukuvia myös muissa yhteyksissä. Tällöin mainitaan kuvaajan kuvacredit.

17. Tietojen luovutus

STY ei luovuta kuvia kolmannelle osapuolelle.