Suomen Tuulivoimayhdistys laajentaa toimintaansa aurinkovoimaan

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) vuosikokous päätti eilen, että yhdistys laajentaa toimintansa koskemaan tuulivoiman lisäksi teollisen kokoluokan aurinkovoiman edunvalvontaa. Laajentumisen myötä yhdistyksen toiminta tulee kattamaan entistä merkittävämmän osan Suomen uusiutuvan energian kentästä.

STY:n vuosikokouksessa päätettiin eilen 18.4. sääntömuutoksista, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan laajentamisen teollisen kokoluokan aurinkovoiman edunvalvontaan. Jatkossa yhdistys tulee edistämään kotimaisen maa- ja merituulivoiman lisäksi aurinkovoiman toimintaedellytyksiä Suomessa. Lisäksi muutetut säännöt sallivat aurinko- ja tuulivoimahankkeisiin liittyvien muiden toimintojen, esimerkiksi hankkeiden yhteyteen rakennettavien energiavarastojen, edunvalvonnan. Sääntömuutos mahdollistaa tulevaisuudessa myös muiden uusimpien energiantuotannon ratkaisujen liittämisen yhdistyksen edunvalvonnan alle, mikäli niin erikseen päätetään.

”Toisiaan hyvin tukevien tuuli- ja aurinkovoiman edunvalvonnan yhdistyminen luo monia synergiaetuja ja vahvistaa yhdistyksen roolia kotimaisen uusiutuvan energian kentällä. Tuuli- ja aurinkovoimalla on yhdessä todella merkittävä puhtaan sähkön tuotantopotentiaali Suomessa ja ylpeänä edustamme jatkossa kumpaakin energiamurroksen suunnannäyttäjää”, iloitsee Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Teollisen kokoluokan aurinkovoima on nousemassa vauhdilla tärkeäksi osaksi maamme laajempaa uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuuden strategiaa. Yhdessä tuulivoiman kanssa tuotantoalat tulevat pian kattamaan suurimman osan maamme uusiutuvasta sähköntuotannosta, ja luovat Suomelle vahvan pohjan toimia tulevaisuudessa esimerkiksi vetyyn perustuvan teollisuuden kotimaana.

”Suomella on mahdollisuus toimia strategisesti tärkeänä energiamurroksen kumppanina ja puhtaan energian mallimaana koko Euroopalle. Toimiva ja kasvuun kannustava investointiympäristö on kotimaisen aurinkovoiman kasvun edellytys ja siksi onkin erinomainen uutinen, että aurinkovoimalla ja tuulivoimalla on jatkossa vahva yhteinen rintama uusiutuvan energian edunvalvonnan edistämiseksi”, kommentoi globaalisti uusiutuvaan energiaan ja myös aurinkovoimaan sijoittavan Korkian perustajaosakas- ja hallituksen jäsen Martti Malmivirta.

Nimi muuttuu kevään aikana

Päätöksen myötä on laitettu vireille yhdistyksen nimenmuutos, joka vahvistuu kevään aikana. Siihen saakka yhdistys toimii vanhalla nimellään ja samoilla yhteystiedoilla. Yhdistyksen laajentumiseen liittyviä käytännön muutostöitä tehdään parhaillaan ja aurinkovoimaan keskittyvän henkilöstön rekrytointi on käynnistetty.

Uusia jäsenyrityksiä otetaan vastaan 6.5.2024 lähtien yhdistyksen verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

Martti Malmivirta, Korkia

040 555 4720, martti.malmivirta@korkia.fi