Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N ja 24 §:N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Tuulivoimayhdistys Ry, Yliopistonkatu 34 B 17, 40100 Jyväskylä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saara Jalkanen, Jäsenpalvelut, saara.jalkanen (at) tuulivoimayhdistys.fi, +358 401343336

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että yritykset ja yhteisöt. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • yhdistyksen jäsenten tunnistaminen
  • yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen
  • yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen
  • yhdistyksen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle
  • yhdistyksen jäsenten pitäminen ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta
  • yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon välittäminen
  • yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (ml. eri jäsenryhmien huomioiminen toiminnassa)
  • jäsenmaksuvelvollisuuksien määrittäminen
  • yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen (ml. laskutukseen liittyvät asiat)

Tietoja voivat käsitellä myös jäsenrekisterin liitännäisten rekisterien, kuten uutiskirjepalvelun ja laskutusjärjestelmän ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot jäsenrekisteriin:
henkilön etu- ja sukunimi
henkilön edustama organisaatio (yritys tai yhteisö)

  • y-tunnus
  • lähiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka (ml. maa)
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • jäsenyyden tyyppi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksiliittymiskaavakkeen kautta, tai muutosasioissa jäseniltä itseltään tiedonantona.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksityishenkilöiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Yritysten julkisia tietoja voidaan jakaa kolmansille tahoille tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yksityishenkilöiden tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yritysten julkisia tietoja voidaan jakaa kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

9. Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tietoja voidaan säilyttää jäsenyyden päättymisen jälkeen yhden tilikauden ajan tai kunnes saatavat on kuitattu.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri ja sen liitännäiset rekisterit, kuten uutiskirjepalvelu ja laskutusjärjestelmä toimivat sähköisessä tietokannassa. Rekisteriä hoitavat yhdistyksen työntekijät. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti salasanoin. Lisäksi työntekijöiden tietokoneet ja yhteydet on suojattu. Tietojen käsittelijöiden kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus.

11. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön tietojen tarkastuksesta voi tehdä yhdistyksen jäsenpalveluihin (mainittu kohdassa 2.).

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi tehdä yhdistyksen jäsenpalveluihin (mainittu kohdassa 2.).

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä, häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Yhdistyksen uutiskirjeen kautta rekisteröidyille tulee yhdistyksen toimintaan liittyvää suoramarkkinointia. Uutiskirjeen tilauksen voi lopettaa koska tahansa uutiskirjeen kautta. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Tietosuojaseloste on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 21.5.2018.