Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoima-alan koulutusta on edistettävä – osaajia tarvitaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin

Tuulivoima työllistää nyt ja tulevaisuudessa. Alan koulutuksessa on kuitenkin rutkasti kehittämisen varaa kaikilla koulutusasteilla. Suomen Tuulivoimayhdistys ja Energiateollisuus ovat tarttuneet yhteistyöhön tuulivoima-alan eri opintopolkujen sekä tutkintoon valmistavien koulutusohjelmien edistämiseksi ammatillisen koulutuksen osalta. Myös maakuntien koulutuskuntayhtymissä ollaan kiinnostuneita tuulivoiman osaamiskeskuksien perustamisesta.

”Tuulivoima kasvaa kovaa vauhtia, ja sen keskeinen rooli Suomen energiajärjestelmässä vahvistuu entisestään. Alalle tarvitaan tulevina vuosina paljon uusia osaajia vastaamaan tähän nopeaan kasvuun. Vihreä siirtymä tarvitsee tekijänsä eikä osaajapulasta saa muodostua pullonkaulaa”, toteaa Energiateollisuus ry:n tuulivoima-asiantuntija Annina Alasaari.

Suomen Tuulivoimayhdistys on mukana edistämässä opintopolkujen toteutumista tuulivoima-alalle monin eri tavoin. Yhdistys on mm. luonut yhteyksiä työvoimaa rekrytoivien tuulivoima-alan yritysten sekä niiden oppilaitoksien ja kuntien edustajista, joiden alueella tuulivoima-alan osaajista on huutava tarve.

”Olemme luoneet jäsenyritystemme kanssa oppilaitoskummiverkoston, jotta oppilaitosten ja yritysten välillä on yhteys, ja tieto erilaisista mahdollisuuksista ja tarpeista kulkee molempiin suuntiin. Alaan liittyviä opintoja järjestäville oppilaitoksille ja korkeakouluille on osoitettu yrityskummi, joka pitää yhteyttä oppilaitokseen sekä käy tarvittaessa kertomassa alan tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoille”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen PR-päällikkö Johanna Sula.

Erityisesti pulaa on tuulivoima-asentajista. Toimenkuvaan kuuluu tuulipuistojen huolto ja kunnossapito, turbiinikomponenttien monipuoliset tarkastukset, korjaukset ja vaihtotoimenpiteet, sähkö- ja mekaaniset työt, vianetsintä sekä myös varastonhallintaa ja asiakaspalvelua. Työ tehdään aina pareittain ja ammattiprofiiliin kuuluu lisäksi oleellisesti korkeanpaikan työskentelyä, mutta myös tietokoneosaamista ja englannin kielitaitoa.

Tuulivoima-alalla työskennellään laaja-alaisesti eri aihealueiden parissa aina hankkeiden suunnittelusta tuulivoimakuljetuksiin, luontoselvitysten tekemiseen ja infrarakentamiseen. Alalle voikin tulla erittäin monilla eri koulutustaustoilla täsmäkoulutuksen vielä puuttuessa. Suomen Tuulivoimayhdistys on tuottanut video- ja esitemateriaaleja, joissa esitellään tuulivoima-alan ammatteja, uratarinoita ja opintopolkuja. Materiaalit ovat suunnattu erityisesti peruskoulun tai lukion päättäville, ammatillista suuntautumista vielä miettiville tai alan vaihtoa harkitseville.

”Toivomme, että oppilaitokset, ammatinvalinnassa opastavat tahot, kunnat sekä alan yritykset voivat hyödyntää aineistoja, sillä tuulivoima-alalla on tarjolla työpaikkoja kymmeniksi vuosiksi eteenpäin laajasti eri puolilla Suomea. Osaajia tarvitaan ja yritykset tarjoavat myös oppisopimuspaikkoja, kesätöitä sekä hyviä mahdollisuuksia opinnäyte- tai gradutyön tekijöille”, Sula toteaa.

Lisätietoja 

Energiateollisuus ry, Tuulivoima-asiantuntija Annina Alasaari, 050 574 8233 annina.alasaari@energia.fi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry, PR-päällikkö Johanna Sula, 040 770 0332 johanna.sula@tuulivoimayhdistys.fi

Linkit materiaaleihin

VIDEOT

Tuulivoima-asentajan (Service Technican) eli huollon ja kunnossapidon ammattilaisten työ

Tuulen tuomaa työtä – Service Technican, meteorologi, diplomi-insinööri

Tuulen tuomaa työtä – Infrarakentaminen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri, rakennusmestari, asianajaja, meribiologi

ESITE

Tuulen tuomaa työtä -esite

Vapaasti hyödynnettävissä olevat materiaalit löytyvät koostetusti myös Suomen Tuulivoimayhdistyksen verkkosivulta.

Lue lisää aiheesta: Toholammilla suunnitellaan tuulivoimalan huollon- ja kunnossapidon koulutusta