Toimiva vuorovaikutus & viestintä – tuulivoimahankkeen menestystekijät -koulutus

Haastavimpia, mutta myös tärkeimpiä teemoja tuulivoimahankkeissa ovat vuorovaikutus ja viestintä eri sidosryhmien kanssa – suurin osa tuulivoimahankkeen kanssa työskentelevistä tekee työssään viestintää jossain muodossa. Viestintä ja paikallisyhteisön osallistaminen ovat läsnä jo hankkeen ensi metreiltä alkaen ja toisaalta vuorovaikutuksen onnistuminen voi määrittää koko hankkeen onnistumista sekä tuulivoimapuiston toimintaa pitkälle eteenpäin. Vuorovaikutuksen on syytä jatkua koko puiston elinkaaren ajan. Tärkeintä on avoin, osallistava keskustelu ja faktoihin perustuva viestintä. Tässä koulutuksessa syvennytään siihen, miten vuorovaikutusta ja viestintää voidaan tehdä tuulivoimahankkeen aikana eri osapuolia huomioonottavalla tavalla ja oikea-aikaisesti.

Kenelle?

Kurssi sopii kaikille tuulivoimahankkeen parissa työskenteleville, jotka jossain tuulipuiston elinkaaren vaiheessa ovat mukana keskusteluissa paikallisten, viranomaisten tai muiden sidosryhmien kanssa tai joiden tehtäväkentälle hankkeesta ulospäin viestiminen tai hankkeen puhehenkilönä toimiminen kuuluu.

Kurssin käytyään osallistuja…

  • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikuttamisen roolin ja merkityksen hankekehityksessä
  • ymmärtää eri vuorovaikuttamisen muotoja ja keinoja
  • ymmärtää luottamuksen rakentamisen merkityksen
  • tunnistaa viestinnän ja vuorovaikuttamisen tarpeet tuulivoimahankkeen eri vaiheissa
  • osaa käytännön tasolla soveltaa oppimaansa
  • osaa hyödyntää paikallismediaa
Katso ohjelma

Seuraavat kurssit

Ilmoitetaan myöhemmin.

Suosittelemme osallistumista aina ensi sijaisesti paikan päällä vuorovaikutteisuuden ja paremman kurssikokemuksen vuoksi. Tällä kurssilla teemme myös ryhmätöitä, joista saa parhaan hyödyn osallistumalla paikan päällä.

Katso koulutusten ehdot sekä tietosuojaseloste