Tuulivoimahanke kunnassa -koulutus

Webinaarimuotoisessa koulutuksessa käydään läpi Suomen energiajärjestelmää sekä maa- että merituulivoiman nykytilaa ja kehittämistä Suomessa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään vuorovaikutukseen ja viestintään: Miten kuntalaisia ja sidosryhmiä osallistetaan tuulivoimahankkeessa ja miten viestintää hankekehittäjän, viranomaisten ja kuntalaisten välillä hoidetaan sujuvan tiedonsiirron ja läpinäkyvyyden takaamiseksi? Millaisia ovat parhaat käytänteet konfliktiherkistä aiheista viestimiseen?

Kurssilla saat tuulivoimaa ja tuulivoimahankkeiden kehittämistä koskevan tiedon lisäksi konkreettisia työkaluja mm. hankkeisiin liittyvän viestinnän toteuttamiseksi sekä vuorovaikutusta tukevan maaperän luomiseksi. Osallistujilla on mahdollisuus kysyä ja jakaa kokemuksiaan sekä saada konkreettisia työkaluja sekä maa- että merituulivoimahankkeitten parissa työskentelemiseksi.

Koulutus järjestetään verkkomuotoisena Microsoft Teamsin välityksellä.

Tutustu kurssin ohjelmaan

Seuraavat kurssit:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssin ehdot:

Osallistumisen voi perua maksutta viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa (tarkka päivä ilmoitetaan), minkä jälkeen tulleista peruutuksista tai muutoksista veloitetaan se hinta, jonka osallistuja on ilmoittautumisvaiheessa sitoutunut kurssista maksamaan. Mikäli osallistuja on estynyt osallistumasta kurssille esim. sairastapauksen vuoksi, voi hän osallistua kurssille joko etäyhteydellä tai siirtää ilmoittautumisen esimerkiksi kollegalle vielä edellä mainitun päivämäärän jälkeen. Kaikki muutokset ja peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen tapahtumat@tuulivoimayhdistys.fi.

Laskutus tapahtuu kurssin jälkeen osallistujan ilmoittamien laskutustietojen perusteella.

Osallistujien yhteystietoja käytetään vain kurssin sisäiseen viestintään eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

STY pidättää oikeuden muutoksiin kurssin sisällössä ja aikatauluissa.