Kaava, YVA ja luvitus -kurssi

Kaksipäiväisen kurssin aikana syvennytään tuulivoimahankkeen luvitukseen, kaavoitukseen sekä YVA-menettelyihin. Kurssilla käydään läpi asioita, joita tuulivoimahankkeen kehittämisen ja luvittamisen kanssa työskentelevien henkilöiden olisi hyvä tietää näistä prosesseista. Kurssilla myös verkostoidutaan alan toimijoiden kanssa. Kurssi sopii hyvin esimerkiksi tuulivoimahankekehittäjien henkilökunnalle, konsulteille ja muille tahoille, joiden on tarpeen ymmärtää tuulivoimahankkeen maankäytöllisiä sekä ympäristönäkökohtia ja luvittamista pintaa syvemmin. Kurssi tarjoaa kattavamman tietomäärän tuulivoiman ympäristövaikutuksista ja arviointiprosesseista kuin Tuulivoimakurssi 2.

Kurssin sisältö

  • Lupaprosessit
  • Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
  • YVA-prosessi
  • Vaikutusten arvioinnit
  • Rakennuslupa
  • Voimajohdon luvitus
  • HaO + KHO prosessit
  • Luonnon monimuotoisuus ja ekologinen kompensaatio

Tutustu tarkempaan ohjelmaan

Seuraava kurssi:
Julkaistaan myöhemmin

Katso koulutusten ehdot sekä tietosuojaseloste