Tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittaminen

Tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittaminen

1. Hallitus ratkaisee tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisen Itä-Suomessa ja Suomenlahdella

Suomeen asennetusta tuulivoimasta ja suunnitelluista hankkeista noin 40 % on Pohjois-
Pohjanmaan maakunnassa. Tuulivoiman sijoittamista erityisesti Itä-Suomeen ja Suomen eteläisille merialueille rajoittaa muiden rajoitusten ohessa Puolustusvoimien aluevalvonta. Tuulivoiman sijoittaminen erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomeen, mutta myös Suomenlahdelle tasaisi tuulisähkön tuotantoa, koska tarkastelualuetta laajentamalla tuulisuuden vaihtelu tasoittuu. Tuulivoiman sijoittaminen lähemmäs Etelä-Suomen kulutusta myös vähentäisi sähkönsiirron tarvetta. Lisäksi Itä-Suomen kunnat pääsisivät hyötymään tuulivoiman positiivista talousvaikutuksista.

Ratkaisu:

  • Etsitään aktiivisesti keinoja yhteensovittaa Puolustusvoimien ja tuulivoiman tarpeet.